Εικόνα από Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων  Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κατ’ άρθρο Αρθρογραφία & Σχολιασμένη Νομολογία 2000-2017

Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Κατ’ άρθρο Αρθρογραφία & Σχολιασμένη Νομολογία 2000-2017

ISBN: 9789606224478
Όλα τα δημοσιεύματα του ΚΠολΔ κατ’ άρθρο & σε πίνακες Το έργο «Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων» εφαρμόζει μία καινοτόμο μέθοδο πληροφοριακής ταξινόμησης, φιλοδοξώντας να κάνει τη νομική αναζήτηση ταχύτερη, πληρέστερη και λυσιτελή. Σύμφωνα με αυτή, διάσπαρτες νομικές πληροφορίες, μέσα στο αχανές πεδίο του νομικού τύπου, ταξινομούνται κατ’ άρθρο, υπαγόμενες στη ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εμφανίζουν γραμματική και τελολογική εγγύτητα.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Όλα τα δημοσιεύματα του ΚΠολΔ κατ’ άρθρο & σε πίνακες

 Το έργο «Κωδικοποίηση Δημοσιευμάτων» εφαρμόζει μία καινοτόμο μέθοδο πληροφοριακής ταξινόμησης, φιλοδοξώντας να κάνει τη νομική αναζήτηση ταχύτερη, πληρέστερη και λυσιτελή. Σύμφωνα με αυτή, διάσπαρτες νομικές πληροφορίες, μέσα στο αχανές πεδίο του νομικού τύπου, ταξινομούνται κατ’ άρθρο, υπαγόμενες στη ειδικότερη νομοθετική ρύθμιση με την οποία εμφανίζουν γραμματική και τελολογική εγγύτητα.

Ερευνητικό αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η εγχώρια αρθρογραφία & σχολιασμένη νομολογία των τελευταίων δεκαοκτώ ετών (2000-2017), που σχετίζεται με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μελέτες, γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις και σχόλια σε δικαστικές αποφάσεις, που έχουν δημοσιευτεί στα μεγαλύτερα νομικά περιοδικά, κωδικοποιούνται μέσα στο σύστημα του ΚΠολΔ, με αποτέλεσμα την συγκρότηση ενός πληροφοριακού θησαυρού, ικανού να υποστηρίξει πολύπλευρη και πολυεπίπεδη νομική αναζήτηση. Με το έργο ανά χείρας, ο μελετητής αρκεί να ανατρέξει στο άρθρο του ΚΠολΔ που τον ενδιαφέρει και εκεί, εκτός από το κείμενο του νόμου & το ιστορικό των τροποποιήσεων, θα βρει συγκεντρωμένη και ταξινομημένη σε πίνακες όλη την αρθρογραφία και τη σχολιασμένη νομολογία που σχετίζεται με αυτό.

Στο εσωτερικό κάθε πίνακα, τα δημοσιεύματα ταξινομούνται αρχικά ανά έτος, με αντίστροφη χρονολογική σειρά και κατόπιν ανά συγγραφέα, με αλφαβητική σειρά. Η τελική πληροφορία δομείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται στον αναγνώστη η δυνατότητα ευχερούς και ταχείας αναζήτησης, αλλά και κριτικής διαλογής των δημοσιευμάτων, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά να ανατρέχει στην πρωτογενή πηγή απλώς και μόνον για να διαπιστώσει την χρηστική αξία κάθε δημοσιεύματος σε σχέση με το αντικείμενο που ερευνά. Ειδικότερα, την παρεχόμενη πληροφορία συγκροτούν τα ακόλουθα στοιχεία:

| Συγγραφέας

| Είδος [μελέτη, γνμδ., παρατ.]

| Στοιχεία σχολιαζόμενης απόφασης [όπου υπάρχει]

| Τίτλος / θέμα δημοσιεύματος

|Σχετικές διατάξεις

|Πηγή [περιοδικό, έτος, σελίδα]

 Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης δύο έγχρωμα παραρτήματα με όλες τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ, κατ’ άρθρο & κατά νόμο [από το ΠΔ 503/1985 έως και τον Ν 4512/2018], καθώς και ένα ιδιαίτερα χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο συγγραφέων.

 Όλα τα παραπάνω καθιστούν το πρωτοποριακό αυτό έργο ένα εξαιρετικά χρήσιμο εγχειρίδιο και έναν απαραίτητο πλοηγό για κάθε νομικό, επαγγελματία και ερευνητή, που ανατρέχει στο αχανές και αχαρτογράφητο πεδίο του νομικού τύπου, στοχεύοντας σε ταχεία και έγκυρη νομική πληροφόρηση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606224478
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2018
Εξώφυλλο 968