Λιαργκόβας Παναγιώτης

  1. Κρίση, δανεισμός και χρεοκοπία
    Συλλογικό έργο
  2. Οδηγός επιχειρήσεων
    Συλλογικό έργο
  3. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας
    Συλλογικό έργο