Εικόνα από Λογιστικά - Κοστολόγηση - Φοροτεχνικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Στην Πράξη

Λογιστικά - Κοστολόγηση - Φοροτεχνικά Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Στην Πράξη

ISBN: 9789609781268
26η έκδοση 2019
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στην Πράξη (πλήρης ανάλυση)
  • Υποκαταστήματα - Αποθήκες αγαθών - Μηχανογράφηση
  • Αντιπροσωπείες - Εκκαθαρίσεις - Πρακτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
  • Δημοσιεύσεις - Φορολογία κερδών επιχείρησης
  • Αποσβέσεις - Φοροαποφυγή - Φ.Π.Α. στην Πράξη
  • Ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων των Ε.Λ.Π.
  • Ισολογισμοί - Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των Ε.Λ.Π.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781268
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 541