Εικόνα από Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα-Μηχανογραφημένη Λογιστική

ISBN: 9789607745095
Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα και μηχανογραφημένα λογιστήρια επιχειρήσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες που ασχολούνται με τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα και μηχανογραφημένα λογιστήρια επιχειρήσεων.

Καλύπτει θέματα όπως :

  • δομές και μέθοδοι ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων
  • στοιχεία του Ε.Γ.Λ.Σ.  μηχανογραφημένη τήρηση λογιστικών βιβλίων βάσει του Κ.Β.Σ.
  • μηχανογραφικές ρυθμίσεις παραγωγής καταστάσεων ΚΕ.Π.Υ.Ο
  • στοιχεία εργατικής νομοθεσίας και ασφάλισης εργαζομένων
  • μηχανογραφική ενημέρωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών
  • παραδείγματα λειτουργίας λογιστικών προγραμμάτων, κ.τ.λ.

Τέλος, περιλαμβάνει πρακτικές εφαρμογές, ερωτήσεις καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών.

 

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789607745095
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2004
Σελίδες 456