Εικόνα από Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως

ISBN: 9786188402928
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει: Τις Λογιστικές Εργασίες Τέλους Χρήσεως με Ε.Λ.Π. Β) Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δ) Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ε) Πρόσφατες μεταβολές στις Ανώνυμες Εταιρείες με τον Ν.4548/2018. Ζ) Θέματα Δαπανών Επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία. Αναλυτικά κατά κεφάλαιο περιλαμβάνει: - Κεφάλαιο Πρώτο Νόμος 4308 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις κωδικοποιημένος έως και το Nόμο 4484. - Κεφάλαιο 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους - Κεφάλαιο 2 Λογιστικά αρχεία - Κεφάλαιο 3 Παραστατικά πωλήσεων - Κεφάλαιο 4 Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Κεφάλαιο 5 Κανόνες επιμέτρησης - Κεφάλαιο 6 προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές - Κεφάλαιο 7 Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Κεφάλαιο 8 Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις - Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις" Κεφάλαιο Δεύτερο Εργασίες Τέλους Χρήσεως - Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα εργασιών.Εργασίες κλεισίματος της χρήσης που λήγει την 31/12/20ΧΧ - Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων.Προσεγγιστικές τεχνικές σε παρεμφερή αποθέματα - Αρχείο αποθεμάτων τρίτων.Απογραφή αποθεμάτων - Χρόνος προσδιορισμού ποσότητας αποθεμάτων.Έμμεσες τεχνικές απογραφής.Μεταφορά ζημιών. - Φορολογική αναμόρφωση Απλογραφικα βιβλια και Ε.Λ.Π. Λογιστικό σύστημα και παρακολούθηση "λογιστικής" και "φορολογικής " βάσης.Κριτήρια ένταξης. Χρήσιμες διαδικασίες Ο ισχύον φορολογικός Νόμος 4172 κωδικοποιημένος έως και το νόμο 4564/2018 Θέματα Δαπανών Επιχειρήσεων - Η Αναμόρφωση του Εταιρικού Δικαίου Ιδρυση της ανώνυμης εταιρείας - τροποποιήσεις του καταστατικού της, Δημοσιότητα. Μετοχικό κεφάλαιο κεφάλαιο Α΄ κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου.Αυξηση του μετοχικου κεφαλαιου.Μειωση και αποσβεση του μετοχικου κεφαλαιου - Μετοχες και αλλοι τιτλοι εκδιδομενοι απο την Ανωνυμη Εταιρεια.΄Ιδρυτικοι τιτλοι. - Διοικητικο Συμβουλιο κεφαλαιο Α΄ διορισμος, αρμοδιοτητες και αποφασεις του διοικητικου συμβουλιου - Καθηκοντα Διοικητικου Συμβουλιου, συγκρουσεις συμφεροντων και ευθυνη.Αμοιβες Διοικητικου Συμβουλιου - Μονομελες Διοικητικο Οργανο.Γενικη Συνελευση κεφαλαιο Α΄ αρμοδιοτητες της Γενικης Συνελευσης και τροποι ληψης των αποφασεων.Αποφασεις της Γενικης Συνελευσης.Αποφασεις της Γενικης Συνελευσης χωρις συνεδριαση. Ελαττωματικες αποφασεις της Γενικης Συνελευσης. Δικαιωματα μειοψηφιας.Ετησιες χρηματοοικονομικες καταστασεις και ετησιες εκθεσεις. - Διαθεση κερδων.Λυση και εκκαθαριση.Αλλοδαπες εταιρειες. Ποινικες διαταξεις.Τελικες και μεταβατικες διαταξεις - Παράρτημα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (επιλεκτικά) - Παράρτημα Η Ομάδα 9. Η Λειτουργία και Συνδεσμολογία των Λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως - Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου, τεχνικών προδιαγραφών - Λογιστικές εγγραφές τέλους χρήσεως Εγγραφές τακτοποιήσεως Εγγραφές αναμορφώσεως