Εικόνα από Λογιστική Εταιριών Ε΄ Έκδοση

Λογιστική Εταιριών Ε΄ Έκδοση

ISBN: 9789603517368
Στην πέμπτη έκδοση του βιβλίου αναλύονται διεξοδικά οι αρχές και οι κανόνες της εταιρικής συνεργασίας, οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε. και Συμμετοχική ή Αφανής εταιρία), οι Ε.Π.Ε., καθώς και οι Ανώνυμες εταιρείες με αναφορά σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής όπως: σύσταση και λειτουργία, μετοχικό κεφάλαιο, μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, διάθεση κερδών, αποθεματικά, προβλέψεις, λύση, ομολογιακά δάνεια κ.ά. Περιγράφονται οι μετασχηματισμοί εταιρειών (μετατροπές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις) και οι όμιλοι εταιριών με αναφορά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα πολυάριθμα παραδείγματα και οι ασκήσεις εφαρμογής που συνοδεύουν τα κεφάλαια του βιβλίου, το καθιστούν ένα απαραίτητο εργαλείο όχι μόνο στο πλαίσιο διδασκαλίας της Λογιστικής των Εταιρικών Επιχειρήσεων, αλλά και για όλους τους επαγγελματίες λογιστές.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603517368
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2008
Σελίδες 632