Εικόνα από Λογιστική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Λογιστική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

ISBN: 9607745108
Το βιβλίο αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου της λογιστικής παρακολούθησης, σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς.

Σύνοψη

Το βιβλίο αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση του αντικειμένου της λογιστικής παρακολούθησης, σύνταξης, ανάλυσης και ερμηνείας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων που προκύπτουν από επιχειρηματικούς συνδυασμούς.

Καλύπτει θέματα όπως:

-την αναγκαιότητα κατάρτισης ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων στον ελληνικό χώρο,

-τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που υπόκεινται στη σύνταξη και παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,

-τις τεχνικές κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ολική ή/και αναλογική ενοποίηση), τις διεταιρικές δικαιοπραξίες που προκύπτουν από χρεαπαιτήσεις καθώς και από αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων,

-τις αμοιβαίες συμμετοχές καθώς και τις ακολουθούμενες μεθόδους ενοποίησης και παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

 

Το βιβλίο περιλαμβάνει παραδείγματαπρακτικές εφαρμογέςερωτήσεις, καθώς και μελέτες περιπτώσεων που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση των εννοιών και μεθόδων. 

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε διδάσκοντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που ασχολούνται με τη λογιστική επιχειρηματικών ομίλων, σε ερευνητές, επιχειρηματίες, οικονομικά στελέχη και ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε οργανωμένα λογιστήρια επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9607745108
Εκδότης Rosili
Έτος έκδοσης 2004
Σελίδες 280