Εικόνα από Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως (β΄ έκδοση)

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως (β΄ έκδοση)

Συγγραφέας: Κριαράς Ευστάθιος
ISBN: 9789609347778
Πρόκειται για τη Β’ έκδοση ενός Σύγχρονου Πρακτικού οδηγού με παραδείγματα
  Χρόνος παράδοσης: Κατόπιν παραγγελίας
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Πρόκειται για τη Β’ έκδοση ενός Σύγχρονου Πρακτικού οδηγού με παραδείγματα . Στόχος του βιβλίου είναι η ανάλυση και η Παρουσίαση των Εργασιών Τέλους χρήσης από πλευράς Λογιστικής, Φορολογίας και Κοστολόγησης. Ο Συγγραφέας χρησιμοποιεί παραδείγματα με σκοπό να απλοποιήσει τη κατανόηση εννοιών σχετικά με τη Φορολογία Εισοδήματος, τον ΚΦΑΣ, το ΦΠΑ, τη Λογιστική και τη Κοστολόγηση. Αποτελεί τον μοναδικό ολοκληρωμένο οδηγό της αγοράς για τη συγκεκριμένη θεματολογία.
 
Σε σχέση με την πρώτη έκδοση οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

Αποσβέσεις παγίων
Φορολογία εισοδήματος
Διανομή Αφορολόγητων αποθεματικών
Έκπτωση Δαπανών
Επισφαλείς πελάτες
Τεκμαρτό εισόδημα υπαλλήλων επιχειρήσεων 
 
 
Μεταξύ άλλων περιέχει:
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ  
Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. - ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Κ.Φ.Α.Σ. - Ν.2190/1920 - Ν.3190/1955
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609347778
Εκδότης Ιδιωτική Έκδοση
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 796