Εικόνα από Management ανθρώπινων πόρων

Management ανθρώπινων πόρων

ISBN: 9789607860736
Διοίκηση, Προγραμματισμός, Ανάλυση εργασίας, Περιγραφή θέσης εργασίας, Εντοπισμός και επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση...
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Διοίκηση, Προγραμματισμός, Ανάλυση εργασίας, Περιγραφή θέσης εργασίας, Εντοπισμός και επιλογή κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση, Αξιολόγηση απόδοσης, Πολιτική αμοιβών. Στο βιβλίο δίνεται έμφαση στον Προγραμματισμό των Ανθρώπινων Πόρων, καθώς εξετάζονται διεξοδικά οι παράγοντες του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωσή του. Ως πρακτική εφαρμογή, δίνονται μαθηματικά υποδείγματα και διαμορφώνονται προβλήματα για τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην ορθή κατανομή των ανθρώπινων πόρων στις διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη τους τυχόν περιορισμούς. Επίσης, περιλαμβάνονται οι πιο ενδεδειγμένες εφαρμογές, μέθοδοι και χρηστικά εργαλεία για την ανάλυση και την περιγραφή θέσεων εργασίας, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία, αλλά και εφαρμόζονται σε μεγάλες διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις. Ακόμη, αναλύονται τα βασικά στάδια για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των ανθρωπινών πόρων και προτείνονται όλες οι δυνατές και σύγχρονες μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν, για να καταστεί η εκπαίδευση αποτελεσματική για τους εργαζόμενους, αλλά και για την επιχείρηση. Παράλληλα, περιγράφονται οι μέθοδοι και τα χρηστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις και θεωρούνται αποτελεσματικά για την προσέλκυση, τον εντοπισμό και την επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων. Τέλος, εξετάζονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία με τα οποία μπορεί να διεξαχθεί αποτελεσματικά η αξιολόγηση της απόδοσης των ανθρώπινων πόρων, και παρουσιάζονται οι κυριότεροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής αμοιβών μιας επιχείρησης, καθώς και τα βασικά συστήματα αμοιβών και παροχών που με μεγάλη επιτυχία χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789607860736
Εκδότης Προπομπός
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 399