Εικόνα από Μάνατζμεντ

Μάνατζμεντ

ISBN: 9789606450020
Ο Alan Benson συμπράττει με τον Richard Daft, και μαζί παρέχουν μια πληρέστατη εισαγωγή στις βασικές αρχές της θεωρίας της Διοίκησης, τις πρακτικές, αλλά και τα ζητήματα του κλάδου.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Κυριότερα χαρακτηριστικά του βιβλίου:

 • Περιεκτική κάλυψη των βασικών θεωρητικών αρχών και των πρακτικών τού μάνατζμεντ.

 • Τα πολυάριθμα παραδείγματα και οι μελέτες περιπτώσεων σε όλη την έκταση του κειμένου, μαζί με τα ειδικά πλαίσια Παράδειγμα καινοτομίας, Σύνδεση με τις έννοιες και Πράσινη δύναμη, σας δίνουν εικόνα για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.

 • Οι Ερωτήσεις για συζήτηση σας ωθούν να σκεφτείτε προσεκτικά και να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε σε κάθε κεφάλαιο.

 • Τα ένθετα πλαίσια Σύνοψη και Σύντομη άσκηση, διάσπαρτα στο κείμενο, σας ενθαρρύνουν να διακόψετε για λίγο την ανάγνωση και να στοχαστείτε τις βασικές αρχές που διδαχθήκατε.

Περιεχόμενα:

 • Εισαγωγή στη διοίκηση
 • Η εξέλιξη της διοικητικής σκέψης
 • Ο οργανισμός και η εταιρική κουλτούρα
 • Η δυναμική των εναλλακτικών οργανωτικών μορφών
 • Διοίκηση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον
 • Δεοντολογία και κοινωνική εταιρική διακυβέρνηση
 • Διοικητικός προγραμματισμός και καθορισμός στόχων
 • Διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής
 • Λήψη διοικητικών αποφάσεων
 • Διοίκηση μικρών νεοφυών επιχειρήσεων
 • Διαχείριση αλλαγής και καινοτομίας
 • Διαχείριση διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις
 • Ηγεσία
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση επικοινωνίας
 • Ηγεσία ομάδων
 • Διαχείριση ποιότηταςκαι απόδοσης

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606450020
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2019