Εικόνα από Μάνατζμεντ

Μάνατζμεντ

ISBN: 9786182020005
Βασικές αρχές και σύγχρονες πρακτικές στη διοίκηση επιχειρήσεων
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές αρχές και σύγχρονες πρακτικές στη διοίκηση επιχειρήσεων» έχει ως κύριο στόχο να προετοιμάσει τον αναγνώστη όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα όχι μόνο για τις βασικές αρχές της διοίκησης αλλά και για να διαχειρίζεται σωστά ευκαιρίες και απρόβλεπτα θέματα που θα προκύπτουν σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως μάνατζερ. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντικατοπτρίζονται τόσο οι παλιές όσο και οι νέες τάσεις και πρακτικές αντίστοιχων με το μάνατζμεντ θεμάτων. Τόσο τα βασικά πεδία της διοίκησης (λειτουργίες, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων έλεγχος) όσο και σχετικά με τη διοίκηση ακαδημαϊκά πεδία (διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά) αλλά και θέματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο θέτουν πρότυπα μαθησιακών αποτελεσμάτων, αναγνωσιμότητας και κατανόησης βασικών εννοιών. Το κάθε κεφάλαιο θεωρητικά και πρακτικά παρέχει τις γνώσεις ώστε οι διοικούντες και τα στελέχη να μπορούν να διαχειρίζονται λογικά αλλά και με όραμα και ενσυναίσθηση, ορθά την διοικητική πραγματικότητα δηλαδή το να διεκπεραιώνουν τα θέματα μέσω άλλων, μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε επίπεδο οργανισμού, επιτυγχάνοντας τους στόχους της επιχείρησης.