Εικόνα από Μανατζμεντ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μανατζμεντ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Χυτήρης Λεωνίδας
ISBN: 9786188063594
Οι κάθε είδους οργανισμοί και επιχειρήσεις υφίστανται διότι ικανοποιούν ανθρώπινες ανάγκες, παράγοντας προϊόντα ή και υπηρεσίες. Είναι ένα οργανωμένο σύνολο (των) συντελεστών παραγωγής. Έχουν στόχους, δομή και λειτουργούν με συγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες. Ο καθορισμός στόχων, η δημιουργία αντίστοιχης δομής και η εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών για την επίτευξή τους, απαιτεί διοίκηση (Μάνατζμεντ), δηλαδή σειρά ενεργειών ώστε να επιτευχθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, μέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης όλων των συντελεστών παραγωγής.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Δομή του βιβλίου
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Στην “Εισαγωγή” και στις “Λειτουργίες” του Μάνατζμεντ.
Εισαγωγή: Περιλαμβάνει το κεφάλαιο (1), το οποίο αναφέρεται στις βασικές έννοιες και ορισμούς του μάνατζμεντ και το κεφάλαιο (2), το οποίο αναφέρεται στην ιστορία του μάνατζμεντ.
Λειτουργίες του μάνατζμεντ: Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται τα κεφάλαια 3-6, καθένα από τα οποία αναφέρεται σε μια λειτουργία του μάνατζμεντ. Έτσι, το κεφάλαιο 3 περιγράφει τη λειτουργία του Προγραμματισμού (της δράσης των επιχειρήσεων). Στα επιμέρους τμήματα αυτού του κεφαλαίου εξετάζονται τα θέματα της έννοιας και της διαδικασίας του προγραμματισμού, της τυπολογίας των στόχων και σχεδίων, της στρατηγικής διοίκησης και της λήψης των αποφάσεων.
Το 4ο περιλαμβάνει τη λειτουργία της Οργάνωσης (μιας επιχείρησης). Αναφέρεται ειδικότερα στις βασικές αρχές οργάνωσης, στην εξουσιοδότηση και στη συγκέντρωση και αποκέντρωση της εξουσίας.
Στο 5o κεφάλαιο, με τον τίτλο “Διεύθυνση-Ηγεσία”, εξετάζονται τα βασικά θέματα τα οποία αφορούν τη διοίκηση του ανθρώπινου παράγοντα. Τα επιμέρους θέματα του αφορούν την ηγεσία και παρακίνηση υφισταμένων, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας και τη δημιουργία, ανάπτυξη και δυναμική των ομάδων μέσα στον εργασιακό χώρο.
Το 6o κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια, τη διαδικασία, τις στρατηγικές, τις μεθόδους και τους τύπους ελέγχου, ενώ εξετάζονται οι αιτίες και οι μορφές αντίδρασης των εργαζομένων στα Συστήματα και τις Διαδικασίες Ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται
Το βιβλίο αυτό, βασισμένο στη σύγχρονη βιβλιογραφία και στις σύγχρονες πρακτικές, αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για θέματα μάνατζμεντ. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τις βασικές αρχές διοίκησης και απευθύνεται πρωτίστως στους φοιτητές της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
Νομίζω και ελπίζω ότι μπορεί, επίσης, να αποτελέσει ικανό βοήθημα για όσους έχουν την ανάγκη να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του “διοικείν”.
Ο “μάγος” του μάνατζμεντ R. WaIcrman έχει πει: “Όλοι χρησιμοποιούμε στοιχεία της δουλειάς των άλλων” και ο καθηγητής L. J. Mullins “Όλοι επηρεαζόμαστε από τα έργα των άλλων. Είναι αναπόφευκτο, λοιπόν, ότι οι σκέψεις και οι ιδέες των άλλων υπάρχουν στο υποσυνείδητό μας και δεν είναι πάντα εύκολο να τις ξεχωρίσουμε. από τις δικές μας. Εχω καταβάλει κάθε προσπάθεια να αναφέρω, στις υποσημειώσεις, όλους εκείνους (τους συγγραφείς) στους οποίους στηρίχθηκε το βιβλίο αυτό. Όμως, για όποια παράλειψη διαπιστωθεί ζητώ συγγνώμη”.
Υιοθετώ πλήρως τα παραπάνω, εκφράζοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους συγγραφείς μάνατζμεντ Έλληνες και ξένους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188063594
Εκδότης Φαίδιμος
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 328