Εικόνα από Μάνατζμεντ επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών

Μάνατζμεντ επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών

Συγγραφέας: Τσουρβάκας Γιώργος
ISBN: 9789601220994
Το βιβλίο αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της οργάνωσης και διοίκησης των επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών. Αναλύονται οι διαφορές των επικοινωνιακών και πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών από τα εμπορεύματα, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θεωρίας του μάνατζμεντ των οργανισμών επικοινωνίας και πολιτισμού σε σχέση με τις γενικές θεωρίες μάνατζμεντ. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η επιχειρησιακή διοίκηση των επικοινωνιακών και πολιτιστικών οργανισμών στην πράξη, επεξηγείται ενδελεχώς, πως γίνεται ο προγραμματισμός τους, πώς οργανώνονται οι δομές τους, πώς διευθύνεται το ανθρώπινο δυναμικό τους και οι χρηματοοικονομικοί πόροι, η παραγωγή του περιεχομένου, η προβολή, ο έλεγχος. Στο δε τρίτο μέρος αναπτύσσονται οι στρατηγικές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και οι εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης, διεθνοποίησης, συμμαχιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών με βάση την ανάλυση των περιπτώσεων. Το βιβλίο είναι χρήσιμο τόσο σε φοιτητές επικοινωνίας, δημοσιογραφίας, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών σπουδών με εξειδίκευση στην οικονομική διοίκηση οργανισμών μέσων επικοινωνίας και πολιτισμού, όσο και σε διοικητικά στελέχη των αντίστοιχων επιχειρήσεων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601220994
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2013
Σελίδες 426