Εικόνα από Μάνατζμεντ Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Μάνατζμεντ Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

ISBN: 9789608065918
Το βιβλίο αυτό ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ Φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Σπουδαστές κολεγίων, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και Ι.Ε.Κ. Στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες Στον καθένα που ασκεί διοίκηση ...
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ Φοιτητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Σπουδαστές κολεγίων, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και Ι.Ε.Κ. Στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματίες Στον καθένα που ασκεί διοίκηση.ΣΚΟΠΕΥΕΙ Στην παρουσίαση και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών και του περιεχομέ­νου του μάνατζμεντ, αλλά και των τελευταίων τάσεων που υπάρχουν σε σχέση με αυτό ΕΞΕΤΑΖΕΙ Τα θεμέλια του μάνατζμεντ, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την πληροφορία και το μάνατζμεντ, τη λήψη των αποφάσεων Το σχεδιασμό: τα χαρακτηριστικά του, τα είδη σχεδίων και προγραμμάτων, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη στρατηγική της επιχείρησης, τη δομή του επιχειρηματι­κού σχεδίου κ.ά. Την οργάνωση: τη σχεδίαση της εργασίας, τους τρόπους τμηματοποίησης της επιχείρησης, τα οργανογράμματα των επιχειρήσεων, την εξουσία και την ευθύνη, την αποκέντρωση, την οργανωσιακή κουλτούρα, την οργανωσιακή αλλαγή και ανάπτυξη, τη διοίκηση καινοτομίας κ.λπ. Τη διεύθυνση/καθοδήγηση των ανθρώπων, δηλαδή τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, την παρακίνηση, την ηγεσία, την επικοινωνία και τη διεύθυνση των εργασιακών ομάδων Τον έλεγχο: το περιεχόμενο και τη διαδικασία του, τον οικονομικό έλεγχο, την κάρτα ισόρροπων επιδόσεων, την εταιρική διακυβέρνηση και τη διοίκηση "παραγωγικών" λειτουργιών (operations management) Ειδικότερα θέματα: το TQM, τη διαχείριση της γνώσης, το CRM, την επιχειρηματι­κότητα, το διεθνές μάνατζμεντ, τη διαχείριση των κρίσεων και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του ατόμου Πολλά επιμέρους θέματα, όπως: τις στρατηγικές επιχειρησιακές συμμαχίες, την παραγωγικότητα, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη διαφορετικότητα (diversity) των πελατών της επιχείρησης και των εργαζομένων, το benchmarking, το outsourcing, τη "μήτρα" της Boston Consulting Group, την οργάνωση product management, τον "οργανισμό που μαθαίνει", την προσωπική βελτίωση κ,λπ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ασκήσεις/εργασίες που εφαρμόζουν θεωρητικές έννοιες Μελέτες περιπτώσεων (cases studies) επιχειρήσεων Με τη δυνατότητα αποστολής CD, που περιέχει ιδέες και προτάσεις προς το διδάσκοντα για την ανάλυση των περιπτώσεων και με επιπλέον υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789608065918
Εκδότης Ζυγός
Έτος έκδοσης 2012
Σελίδες 606