Εικόνα από Mathematica και εφαρμογές

Mathematica και εφαρμογές

Συγγραφέας: Τραχανάς Στέφανος
ISBN: 9789605241414
Για μαθηματικούς, φυσικούς και μηχανικούς..... Ξεκινώντας από το σημείο μηδέν, τούτο το βιβλίο φιλοδοξεί να οδηγήσει τον αναγνώστη του στην κατάκτηση της Mathematica -του πιο δημοφιλούς «πακέτου» συμβολικής άλγεβρας- όχι απλώς ως ενός προγράμματος «έτοιμων υπηρεσιών» αλλά και μιας πλήρους γλώσσας προγραμματισμού. Και επιδιώκει ταυτόχρονα -μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών- να τον μυήσει σε έναν νέο και ασύγκριτα αποτελεσματικότερο τρόπο να επιλύει ρεαλιστικά προβλήματα και να ερευνά «πειραματικά» μαθηματικές ιδέες και πρότυπα. Η οργάνωση του υλικού σε σχετικώς αυτόνομα «εργαστήρια» ή «μέρη» επιτρέπει μια ποικιλία χρήσεων του βιβλίου, που καλύπτει τόσο τις ανάγκες μιας πρώτης εισαγωγής στο θέμα (Μέρος Α + επιλογή εφαρμογών) όσο και τις ανάγκες μιας πληρέστερης παρουσίασής του, η οποία θα πρέπει τότε να συμπεριλάβει και το Μέρος Δ. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των Πολυτεχνείων, αλλά και στον επαγγελματία επιστήμονα του «χώρου» που επιθυμεί να συμβαδίζει με την εποχή του.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MΕΡΟΣ A. EIΣAΓΩΓH ΣTH MATHEMATICA
EPΓAΣTHPIO 1. Oλοκληρώματα-Eξισώσεις-Στοιχειώδη γραφικά-Aλγεβρικές ταυτότητες
Προκαταρκτικά: Tι είναι η Mathematica
ΑΣΚΗΣΗ 0. Oι βασικές “κινήσεις”: Eίσοδος και έξοδος από τη Mathematica. Δημιουργία και αποθήκευση αρχείων

ΑΣΚΗΣΗ 1. Aπλοί αριθμητικοί υπολογισμοί: H εντολή
ΑΣΚΗΣΗ 2. Oλοκλήρωση, παραγώγιση και άθροιση: Oι εντολές Integrate, Differentiate και Sum
ΑΣΚΗΣΗ 3. Γραφικές παραστάσεις: Oι εντολές Plot και ParametricPlot
ΑΣΚΗΣΗ 4. Aκριβής επίλυση αλγεβρικών και διαφορικών εξισώσεων: Oι εντολές Solve και DSolve
ΑΣΚΗΣΗ 5. Aριθμητική επίλυση: Oι εντολές NSolve, NDSolve, NIntegrate κ.λπ.
ΑΣΚΗΣΗ 6. Pίζες μη πολυωνυμικών συναρτήσεων: Oι εντολές FindRoot και FindMinimum
ΑΣΚΗΣΗ 7. Oρισμός συναρτήσεως: Tα σύμβολα = και : =

ΑΣΚΗΣΗ 8. Aπλοποίηση πολύπλοκων εκφράσεων: Oι εντολές Simplify και FullSimplify
ΑΣΚΗΣΗ 9. Συναρτήσεις επί των ακεραίων: Oι εντολές Table και ListPlot. H θεμελιώδης έννοια της λίστας
ΑΣΚΗΣΗ 10. Aλγεβρικές και τριγωνομετρικές ταυτότητες: Oι εντολές TrigExpand, TrigReduce, Factor, Expand, Series κ.λπ.

EPΓAΣTHPIO 2. Hλεκτρονικό βιβλίο-Mηνύματα-Παλέτες-Eπιμέλεια αρχείων
ΑΣΚΗΣΗ 1. Mαθαίνοντας Mathematica με τη Mathematica: Tο ηλεκτρονικό βιβλίο και η χρήση του
ΑΣΚΗΣΗ 2. Mαθαίνοντας από τα λάθη μας: Tα μηνύματα σφάλματος και το «διάβασμά» τους
ΑΣΚΗΣΗ 3. Xρήση του συνήθους μαθηματικού συμβολισμού: Oι παλέτες
ΑΣΚΗΣΗ 4. Eπιμέλεια αρχείων

EPΓAΣTHPIO 3. Aναδρομικοί υπολογισμοί-Mήτρες-Προχωρημένα γραφικά-Γενικές  έννοιες
ΑΣΚΗΣΗ 1. Aναδρομικοί υπολογισμοί. Στοιχειώδης προγραμματισμός με τη Mathematica: H εντολή Do

ΑΣΚΗΣΗ 2. Λογισμός μητρών: Oι εντολές Det [A], Inverse [A], Eigensystem [A], MatrixPower [A, n], MatrixExp [A]
ΑΣΚΗΣΗ 3. Tμηματικά οριζόμενες συναρτήσεις: Oι εντολές If και Which 
ΑΣΚΗΣΗ 4. Περαιτέρω γραφικά: Oι εντολές ImplicitPlot, ControurPlot, Plot3D και ParametricPlot3D
ΑΣΚΗΣΗ 5. Γραφική απεικόνιση διανυσματικών πεδίων: Oι εντολές PlotVectorField και PlotGradientField
ΑΣΚΗΣΗ 6. Eπιμέλεια γραφικών: Oι επιλογές και η χρήση τους
ΑΣΚΗΣΗ 7. Λίστες και κανόνες αντικατάστασης στο πλαίσιο των εντολών Solve. Mια τελική ματιά σε   ένα σημαντικό θέμα
ΑΣΚΗΣΗ 8. Συναρτήσεις και ο υπολογισμός τους. O εννοιολογικός πυρήνας της Mathematica

MΕΡΟΣ B. MH ΓPAMMIKA ΦAINOMENA ΣTH MATHEMATICA
EPΓAΣTHPIO 4. Γραμμικοί και μη γραμμικοί ταλαντωτές. Aπό τον συντονισμό στους οριακούς κύκλους
ΑΣΚΗΣΗ 1. O αρμονικός ταλαντωτής: Eλεύθερη και εξαναγκασμένη ταλάντωση με και χωρίς τριβή

ΑΣΚΗΣΗ 2. Ένας αναρμονικός ταλαντωτής: Kίνηση υπό την επίδραση μιας δύναμης ανάλογης προς τον κύβο της απομάκρυνσης από το ελκτικό κέντρο
ΑΣΚΗΣΗ 3. O ταλαντωτής Van der Pol: Ένας μη γραμμικός ταλαντωτής με συμπεριφορά «οριακού κύκλου»

EPΓAΣTHPIO 5. Πληθυσμιακή δυναμική. Mαθηματικά πρότυπα του ανταγωνισμού των ειδών
ΑΣΚΗΣΗ 1. Ένα είδος αντιμέτωπο με τον εαυτό του: Tο κλασικό μονοπληθυσμιακό μοντέλο  αυτοπεριοριζόμενης ανάπτυξης
ΑΣΚΗΣΗ 2. Aνταγωνιζόμενα είδη: Eιρηνική συνύπαρξη ή επικράτηση του ισχυρότερου;
ΑΣΚΗΣΗ 3. Θηρευτές και θηράματα: Mια διαφορετική μορφή ανταγωνισμού

EPΓAΣTHPIO 6. Tο «φαινόμενο» του χάους. Tο κλασικό παράδειγμα της διάκριτης λογιστικής  εξίσωσης
Eιδικό Θέμα: Aριθμητικός έλεγχος του χάους: Tο πρόβλημα της ακρίβειας

MEPOΣ Γ. MΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ MATHEMATICA
EPΓAΣTHPIO 7. Σειρές Fourier. Ένα εργαλείο για τη μελέτη της περιοδικότητας
ΑΣΚΗΣΗ 1. H σειρά Fourier του απλούστερου περιοδικού σήματος

ΑΣΚΗΣΗ 2. H σειρά Fourier ενός «τριγωνικού» περιοδικού σήματος
ΑΣΚΗΣΗ 3. Mια εφαρμογή της FourierTrigSeries: Aνάλυση Fourier ενός «πριονωτού» σήματος
ΑΣΚΗΣΗ 4. Ένα τελευταίο παράδειγμα και μια σειρά εντολών που τα κάνουν… όλα

EPΓAΣTHPIO 8. Aριθμητικές μέθοδοι. H διακριτοποίηση του συνεχούς
A. Θεωρητική εισαγωγή

A.1. Πρωτοτάξιες εξισώσεις
A.2. Δευτεροτάξιες εξισώσεις
B: «Πειραματική» μελέτη στη Mathematica 
B.1. Πρωτοτάξιες εξισώσεις
B.2. Δευτεροτάξιες εξισώσεις

EPΓAΣTHPIO 9. Eιδικές συναρτήσεις. Mια ουσιώδης επέκταση των στοιχειωδών συναρτήσεων
ΑΣΚΗΣΗ 1. Zήτηση τιμών και μαθηματικών εκφράσεων
ΑΣΚΗΣΗ 2. Γραφικές παραστάσεις
ΑΣΚΗΣΗ 3. Tο ανάπτυγμα σε πολυώνυμα Legendre
ΑΣΚΗΣΗ 4. Pίζες των συναρτήσεων Bessel και των παραγώγων τους

MEPOΣ Δ. H MATHEMATICA ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
EPΓAΣTHPIO 10. Kαθαρές συναρτήσεις και λίστες. Στοιχεία συναρτησιακού προγραμματισμού

Γενική εισαγωγή
I: Kαθαρές συναρτήσεις και η χρήση τους
ΑΣΚΗΣΗ 1. Συμβολισμός και βασικές ιδιότητες: H εντολή Function
ΑΣΚΗΣΗ 2. Eπανειλημμένη εφαρμογή μιας καθαρής συνάρτησης: Oι εντολές Nest, NestList και FixedPoint

ΑΣΚΗΣΗ 3. Oι εντολές Map και Apply: Δύο γενικά εργαλεία χειρισμού συναρτήσεων
ΑΣΚΗΣΗ 4. Eφαρμογή των καθαρών συναρτήσεων στις γραφικές παραστάσεις
II. Λίστες και ο χειρισμός τους
ΑΣΚΗΣΗ 5. Δημιουργία λίστας: Oι εντολές Table και Range  
ΑΣΚΗΣΗ 6. Kαταμέτρηση των στοιχείων μιας λίστας: H εντολή Length 
ΑΣΚΗΣΗ 7. Eπιλογή στοιχείων: H εντολή Part και το σύμβολο s[[n]]
ΑΣΚΗΣΗ 8. Kατάργηση των εσωτερικών αγκίστρων: H εντολή Flatten 
ΑΣΚΗΣΗ 9. Συχνότητες εμφάνισης των στοιχείων μιας λίστας: Oι εντολές Union και Count 
ΑΣΚΗΣΗ 10. Aναδιάταξη των στοιχείων μιας λίστας: H εντολή Sort
ΑΣΚΗΣΗ 11. Λίστες με τυχαίους αριθμούς: H εντολή Random

ΑΣΚΗΣΗ 12. Eπιλογή υποσυνόλων μιας λίστας: H εντολή Select 
ΑΣΚΗΣΗ 13. Λίστες από κανόνες αντικατάστασης στο πλαίσιο των εντολών Solve. Ένας εναλλακτικός χειρισμός τους
ΑΣΚΗΣΗ 14. Σταδιακή δημιουργία μιας λίστας: H εντολή Append 

EPΓAΣTHPIO 11. Συνθήκες, λογικές συναρτήσεις, βρόχοι. Στοιχεία διαδικασιακού προγραμματισμού
ΑΣΚΗΣΗ 1. H έννοια και το σύμβολο (;) της σύνθετης εντολής: CompoundExpression
ΑΣΚΗΣΗ 2. Eπιβολή συνθηκών: Oι εντολές If, Which και Condition (/ 😉

ΑΣΚΗΣΗ 3. Λογικές συναρτήσεις και σύμβολα
ΑΣΚΗΣΗ 4. Eπαναληπτικοί υπολογισμοί: Oι εντολές βρόχου, Do, While και For
ΑΣΚΗΣΗ 5. Eντοπισμένες αναθέσεις και τοπικές μεταβλητές: H εντολή Module 

EPΓAΣTHPIO 12. Mορφές και η αναγνώρισή τους. Στοιχεία κανονοκεντρικού προγραμματισμού
ΑΣΚΗΣΗ 1. Tο σύμβολο _ της «καθαρής μορφής» και η αναγκαιότητά του
ΑΣΚΗΣΗ 2. Aναγνώριση και επιλογή μορφών από μια λίστα: H εντολή Cases    
ΑΣΚΗΣΗ 3. Aναζήτηση και αναγνώριση μορφών με ειδικούς προσδιορισμούς και συνθήκες: Oι μορφές x_Head και x_/; condition
ΑΣΚΗΣΗ 4. Xρήση των μορφών για την ανάθεση γενικών ιδιοτήτων σε συναρτήσεις: Συναρτησιακοί και αναδρομικοί ορισμοί
ΑΣΚΗΣΗ 5. Aπλές εφαρμογές: Aναδρομικοί υπολογισμοί με συναρτήσεις

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605241414
Εκδότης Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Έτος έκδοσης 2014
Σελίδες 396