Εικόνα από Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ΄ ενιαίου λυκείου

Μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής Γ΄ ενιαίου λυκείου

Συγγραφέας: Ξένος Θανάσης
ISBN: 9789604560004
Διαφορικός λογισμός, στατιστική, πιθανότητες.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό περιέχει τη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Η ύλη είναι κατανεμημένη, όπως στο σχολικό βιβλίο, στα παρακάτω τρία κεφάλαια: - Διαφορικός Λογισμός - Στατιστική - Πιθανότητες Κάθε κεφάλαιο περιέχει σε γενικές γραμμές τα εξής:

- Θεωρία, η οποία περιλαμβάνει ορισμούς των εννοιών, ιδιότητες και αποδείξεις θεωρημάτων.

- Παρατηρήσεις, σχόλια και ένθετα σημειώματα, τα οποία συμπληρώνουν τη θεωρία και υποδεικνύουν μεθόδους επεξεργασίας θεμάτων ή επίλυσης προβλημάτων.

- Παραδείγματα για κάθε περίπτωση, λυμένα με υποδειγματικό τρόπο.

- Προτεινόμενα θέματα με το γενικό τίτλο «σκέψου και απάντησε», τα οποία είναι συνήθως ερωτήσεις κρίσεως για προφορική άσκηση σε συλλογισμούς. - Ασκήσεις όλων των τύπων.

- Διαγώνισμα με τέσσερα αντιπροσωπευτικά θέματα.

Με την ολοκλήρωση της ύλης γίνεται μια επανάληψη με τη θεωρία σε ερωτήσεις και κατάλληλα επιλεγμένες γενικές ασκήσεις. Ακόμη, προτείνονται για λύση σύνθετα θέματα σ' όλη την εξεταστέα ύλη. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με απαντήσεις ή υποδείξεις για όλες τις ασκήσεις και τα θέματα των διαγωνισμάτων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604560004
Εκδότης Ζήτη
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 221