Εικόνα από Μαθηματικά οικονομικών επιστημών (Τόμος Α)

Μαθηματικά οικονομικών επιστημών (Τόμος Α)

Συγγραφέας: Λουκάκης Μανόλης
ISBN: 9789608743854
Ο οικονομολόγος χρησιμοποιεί τα μαθηματικά ως εργαλείο λήψης οικονομικών αποφάσεων και ως εκ τούτου θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη δομή, τη λειτουργία και τις δυνατότητές τους.
  Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Οι τιμές των οικονομικών ή διοικητικών μεταβλητών, όπως εθνικό εισόδημα, κατανάλωση, παραγωγή, επενδύσεις, επιτόκιο, εξαγωγές, εισαγωγές, κόστος, έσοδα, κέρδη κ.λπ. προσδιορίζονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια ενός συνόλου σχέσεων αλληλεξάρτησης. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών ή διοικητικών σχέσεων επιβάλλει την εξέταση και μελέτη τους όχι μεμονωμένα αλλά στα πλαίσια ενός οικονομικού συστήματος (μοντέλου). Οι σχέσεις αυτές αλληλεξάρτησης, ανεξάρτητα αν έχουν ποιοτικό χαρακτήρα (δηλαδή είναι γνωστή η κατεύθυνση συμμεταβολής τους) ή ποσοτικό χαρακτήρα (δηλαδή είναι γνωστά τόσο το μέγεθος όσο και η κατεύθυνση συμμεταβολής τους), μπορούν να τυποποιηθούν και να λάβουν έτσι τη μορφή ενός μαθηματικού μοντέλου.
Με τον τρόπο αυτό ανοίγεται ο δρόμος και δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης μαθηματικών μεθόδων (θεωρητικών ή υπολογιστικών) στην αντιμετώπιση οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων. Αυτό είναι σημαντικό, αφού ένας τεράστιος πλούτος αποτελεσμάτων της μαθηματικής επιστήμης που χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, ευελιξία και απλότητα τίθεται στην υπηρεσία του οικονομολόγου για την πιο αποτελεσματική κατανόηση, μελέτη και επίλυση οικονομικών και διοικητικών προβλημάτων.
Η διαδικασία παραγωγής οικονομικών συμπερασμάτων από αντίστοιχες υποθέσεις αποτελεί, θα μπορούσε να πει κανείς, την πεμπτουσία της οικονομικής επιστήμης γιατί μέσω αυτής διευρύνεται το γνωστικό της σύνολο. Όταν η διαδικασία αυτή γίνεται με τους καλώς καθορισμένους κανόνες και πράξεις της καθαρής απαγωγικής μεθόδου διασφαλίζεται η αποφυγή σφαλμάτων. Προφανώς κάποιες φορές γίνονται λάθη όταν παραβιάζονται ορισμένοι μαθηματικοί κανόνες. Και στις περιπτώσεις όμως αυτές η μαθηματική μέθοδος είναι πάλι αυτή που εισηγείται τρόπους ελέγχου των αποτελεσμάτων κάνοντας έτσι δυνατή την εντόπιση ενδεχόμενων σφαλμάτων.
Οικονομικά προβλήματα, όπως προβλήματα οικονομικής βελτιστοποίησης, βέλτιστου ελέγχου, οικονομικής ισορροπίας κ.λπ. είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους, τεράστιας πολυπλοκότητας και η επίλυσή τους είναι μια διαδικασία που μπορεί να χαρακτηριστεί με μια λέξη ως απαιτητική. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολύ σκέψη, προσεκτικό σχεδιασμό, λογική ακρίβεια, επιμονή στη λεπτομέρεια, γενικά επιστημονική αντιμετώπιση και επομένως δεν μπορεί να γίνει με φραστικό συλλογισμό, με γνώσεις δημοσιογραφικού χαρακτήρα (εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ.) αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί. Θα πρέπει ακόμη να τονίσουμε ότι το τεράστιο μέγεθος σε συνδυασμό με τη μεγάλη πολυπλοκότητα των οικονομικών προβλημάτων θέτει συνήθως ανυπέρβλητα υπολογιστικά προβλήματα που καθιστούν απαραίτητη τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789608743854
Εκδότης Σοφία
Έτος έκδοσης 2009
Σελίδες 783