Εικόνα από Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας

Μελέτες Περιπτώσεων Επιχειρησιακής Έρευνας

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9789603591474
B΄ Έκδοση
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Ειδικότερα, κάθε μελέτη περίπτωσης αναπτύσσεται, κατά κανόνα, σε μία σειρά ενοτήτων οι οποίες είναι:

• Εισαγωγικές πληροφορίες

• Παράθεση ενός σεναρίου (μέτριου συνήθως επιπέδου δυσκολίας)

• Παρουσίαση βασικών υποθέσεων

• Ανάπτυξη του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου

• Επίλυση του μοντέλου και η παρουσίαση των αρχικών αποτελεσμάτων

• Εκτενής ανάλυση ευαισθησίας και η οικονομική ερμηνεία

• Ανάπτυξη παραλλαγών μοντελοποίησης

• Διοικητικός διάλογος

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603591474
Εκδότης Μπένου
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 904