Εικόνα από Μεθοδολογία εκπόνησης ετήσιων προϋπολογισμών πολυκατοικίας Περίληψη

Μεθοδολογία εκπόνησης ετήσιων προϋπολογισμών πολυκατοικίας Περίληψη

Συγγραφέας: Τσουρού Τερίνα
ISBN: 9786188452350
Για ιδιώτες και επαγγελματίες διαχειριστές
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο αυτό προορίζεται για τους επαγγελματίες και τους ιδιώτες διαχειριστές πολυκατοικιών, που επιθυμούν να εντάξουν στην οικονομική διαχείριση τους "Ετήσιους Προϋπολογισμούς".
Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός, είναι ένα από τα σημαντικότερα "εργαλεία" για:
α) τον ορθολογικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση των ετήσιων δαπανών κοινοχρήστων και
β) την επίτευξη ρεαλιστικής, μετρήσιμης, χρονικά προσδιορισμένης και βιώσιμης οικονομικής διαχείρισης.
Η εκπόνηση του προϋπολογισμού προβλέπει τη χρήση 8 τυποποιημένων πινάκων που είναι κατάλληλοι για οποιανδήποτε πολυκατοικία και για απεριόριστες διαχειριστικές περιόδους.

Το βιβλίο περιέχει
- Το βασικό σκεπτικό των υπολογισμών και των οικονομικών εκτιμήσεων, παραδοχών ή/και επιλογών που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τους στόχους κάθε πολυκατοικίας.
- Οδηγίες για τη χειρόγραφη συμπλήρωση των τυποποιημένων πινάκων.
- Οδηγίες για τη δημιουργία του αρχείου ετήσιων προϋπολογισμών εκάστης πολυκατοικίας.
- Υπόδειγμα παρουσίασης ενός ετήσιου προϋπολογισμού στη Γενική Συνέλευση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188452350
Εκδότης Τερίνα Τσουρού
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 50