Εικόνα από Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-εξόδου Απο Την Κρίση

Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-εξόδου Απο Την Κρίση

ISBN: 9786185042462
Το παρόν "Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μια Ελεύθερη Ελλάδα" επιθυμεί να συμβάλει στο άνοιγμα ευρείας αλλά δομημένης επί θεμελιωμένων "αρχών" και μεθόδων συζήτησης. Εκκινεί από την ανάγκη συγκρότησης ενός κοινωνικού-πολιτικού μετώπου όλων εκείνων των δυνάμεων οι οποίες θέλουν να υπηρετήσουν την υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης-εθνικής ανεξαρτησίας-λαϊκής κυριαρχίας. Υποστηρίζει δε ότι όχι μόνο υπάρχει, θεωρητικά μιλώντας, αλλά και μπορεί να κατασκευαστεί, με τα υπάρχοντα υλικά και περιορισμούς, "άλλος δρόμος" από τον εργαζόμενο λαό και για τον εαυτό του. Κατ' αρχάς, πραγματεύεται τους διάφορους βαθμούς διεθνικής κεφαλαιοκρατικής πόλωσης. Επικεντρώνεται στην ενδογενή αστάθεια της Ευρωζώνης, στη διεθνή οικονομική κρίση του 2008-9 και, τέλος, στην επισφαλή θέση των οικονομιών του "Νότου". Εν συνεχεία, αναλύει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και, έτσι, υποστηρίζει ότι, για τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειονότητας του λαού, η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωζώνη αποδείχθηκε τακτική χωρίς στρατηγική και απολύτως ασυμβίβαστη με την απελευθέρωση από το βρόχο των "Μνημονίων". Περαιτέρω, προσδιορίζει το απαιτούμενο μείγμα της Νέας Οικονομικής Πολιτικής και τους οικονομικούς και κοινωνικο-πολιτικούς όρους εφαρμογής της μέσω Πανεθνικού-Δημοκρατικού Σχεδιασμού. Τέλος, θεωρεί ότι η οικοδόμηση μιας άλλης, αυθεντικά λαϊκής δημοκρατίας μπορεί να εκκινήσει με τη σύγκληση Συντακτικής Συνέλευσης, η οποία θα υιοθετήσει δημοκρατικό-λαϊκό Σύνταγμα, κατοχυρώνοντας τις βασικές αρχές του νέου οικονομικού, πολιτικού και νομικού συστήματος. Η Συντακτική Συνέλευση προσδιορίζεται ως καρπός της λαϊκής αυτενέργειας και της δημοκρατικής συμμετοχής και το νέο Σύνταγμα ως το νομικο-πολιτικό πλαίσιο της παραγωγικής-πανεθνικής ανασυγκρότησης.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ευρώ-ΕΕ ή Βαρβαρότητα;
2. Η Ανάγκη
3. Το Πρόγραμμα
4. Η Λογική Δόμησης του Προγράμματος
5. Η Διάρθρωση του Κειμένου
II. Η ΘΥΕΛΛΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ"
1. Βαθμοί Διεθνικής Κεφαλαιοκρατικής Ολοκλήρωσης
2. Η Ευστάθεια μιας Νομισματικής Ζώνης
2.1. Το Ασύμβατο Τρίγωνο
2.2. Όφελος και κόστος
2.3. Άριστες Νομισματικές Περιοχές
3. Η Ενδογενής Αστάθεια της Ευρωζώνης
4. Ευρωζώνη και Διεθνής Οικονομική Κρίση
5. Ο Ευρωζωνικός Κλωβός Πόλωσης
6. Επιμύθιο: το "Μακρινό" έτος 1962
III. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1. Η ΟΝΕ: από Υποτιθέμενο Μέσο σε Ιερό Σκοπό
2. Αγορά Εργασίας και Ευρωπαϊκή Ένωση
3. Δυναμική Ανεργίας
4. Αποταμιεύσεις και Επενδύσεις
5. Δημόσια Οικονομικά
6. Εσωτερική Υποτίμηση
7. Δομή της Ελληνικής Οικονομίας και Διεθνές Εμπόριο
7.1. Γενικά χαρακτηριστικά
7.2. Σωρευτική αιτιότητα
7.3. Οι διαρροές στον εξωτερικό τομέα
8. Τραπεζικό Σύστημα
9. Η 'Παταφυσική της Οικονομικής Ανάπτυξης
10. Στα Νύχια Μπαίνει το Κατράμι
IV. ΔΙ-ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΝΟΠ
1. Η Διαπραγμάτευση
2. Το Γενικό Πλαίσιο της ΝΟΠ
3. Άμεσες Συνέπειες
3.1. Πληθωρισμός κόστους και διεθνής ανταγωνιστικότητα
3.2. Ανάπτυξη και αναδιανομή εισοδήματος
4. Κλαδική Πολιτική
4.1. Περιορισμοί και ζητούμενα
4.2. Δεδομένα και άξονες
4.2.1. Πολλαπλασιαστές ζήτησης
4.2.2. Άξονες κλαδικής πολιτικής
4.3. Αποτελέσματα
4.4. Υλοποίηση
5. Συναλλαγματική Πολιτική
6. ΝΟΠ και Πανεθνικός-Δημοκρατικός Σχεδιασμός
V. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
1. Η Συνταγματική Αντανάκλαση της Εξάρτησης
2. Άξονες Εναλλακτικής Συνταγματικής Εμπειρίας
(i). Η εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας
(ii). Η προστασία της εθνικής οικονομίας από το ξένο κεφάλαιο
(iii). Νέου τύπου διεθνείς οικονομικές σχέσεις
(iv). Η συμμετοχή των εργαζομένων στο σχεδιασμό
(v). Η ριζοσπαστικοποίηση της δημοκρατίας
3. Η Ανάγκη Σύγκλησης Συντακτικής Συνέλευσης
4. Δημοκρατικές Τομές
Εθνική Ανεξαρτησία - Εμβάθυνση Αντιπροσωπευτικής και Άμεσης Δημοκρατίας - Λαϊκές Ελευθερίες - Μέσα Λαϊκής Ενημέρωσης - Εκδημοκρατισμός Κρατικού Μηχανισμού - Δικαιοσύνη - Συνδικάτα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα Ι: Μύθος και Αλήθεια του Νόμου των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων
Παράρτημα II: Σχετικά με το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας
Παράρτημα III: Πρωτογενή Στατιστικά Δεδομένα
Παράρτημα IV: Ο "Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος"

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185042462
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 224