Εικόνα από Μικροοικονομική ανάλυση: Θεωρία και Εφαρμογές

Μικροοικονομική ανάλυση: Θεωρία και Εφαρμογές

ISBN: 9789604187058
Στην ανάπτυξη των θεμελιωδών αρχών της Μικροοικονομικής Ανάλυσης και των εφαρμογών της, στην δεύτερη βελτιωμένη έκδοση του συγγράμματος αυτού, είναι εμφανής η προσπάθεια των συγγραφέων για την ετυμολογική ερμηνεία των οικονομικών εννοιών και της μαθηματικής λογικής, με τρόπο σαφή, έντονα διευκρινιστικό και ταυτόχρονα αναλυτικό, στο αρμόζον εισαγωγικό επιστημονικό επίπεδο. Στον χώρο της οικονομικής επιστήμης είναι γνωστό ότι κάθε φοιτητής πρέπει να έχει κατανοήσει πρώτα τις βασικές θεωρητικές αρχές και στη συνέχεια να προχωρήσει στις επιχειρησιακές εφαρμογές. Στόχος των συγγραφέων είναι η κατανόηση των στοιχειωδών θεωρητικών εννοιών της εισαγωγικής Μικροοικονομικής Ανάλυσης, μέσα στο απαιτούμενο πλαίσιο επιστημονικής μεθοδολογίας, η οποία εμπλουτίζεται από πληθώρα παραδειγμάτων και εφαρμογών. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι αναπτύσσει διεξοδικά τις βασικές θεωρητικές οικονομικές και μαθηματικές αρχές και εφαρμογές τους, με τρόπο μεταδοτικό και αποτελεσματικό, λόγω της ετυμολογικής ερμηνείας των μαθηματικών διατυπώσεων και των τεχνικών περιγραφών, των βασικών οικονομικών εννοιών που αποτελούν το υπόβαθρο της Μικροοικονομικής Ανάλυσης.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση αποστολή

Σύνοψη

Σπανιότητα των Οικονομικών Πόρων & Οικονομική Επιλογή, Ζήτηση, Προσφορά & Αγορά, Θεωρία Επιλογών του Καταναλωτή, Εφαρμογές της Ανάλυσης Καταναλωτικής Ζήτησης: Ελαστικότητες & Συγκριτική Στατική Ανάλυση, Οργάνωση Επιχειρήσεων & Παραγωγή, Κόστος Παραγωγής & Θεωρία της Επιχείρησης Μεγιστοποίηση Κέρδους στις Τελείως Ανταγωνιστικές Αγορές, Ατελείς Αγορές: Μονοπώλιο, Ατελείς Αγορές: Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός & Ολιγοπώλιο, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789604187058
Εκδότης Τζιόλα
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 376