Εικόνα από Μικροοικονομική Θεωρία (Τόμος Α)

Μικροοικονομική Θεωρία (Τόμος Α)

ISBN: 9789603519751
Θεωρία ζήτησης, παραγωγής και κόστους.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η μικροοικονομική θεωρία συνθέτει μια ανάλυση "από κάτω προς τα πάνω", ώστε με αυτό τον τρόπο να δείξει πως οι μεμονωμένες οικονομικές οντότητες καθορίζουν συλλογικά με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι της οικονομίας, οι οποίοι πράγματι βρίσκονται σε ανεπάρκεια. Για τον σκοπό αυτό, γίνεται χρήση τόσο της διαγραμματικής όσο και της μαθηματικής ανάλυσης, γεγονός που εξασφαλίζει στους φοιτητές την ικανότητα αντιμετώπισης και επίλυσης των διαφόρων οικονομικών προβλημάτων στον μικρόκοσμο της οικονομίας.
Το καινοτόμο στοιχείο του παρόντος τόμου είναι ότι περιλαμβάνει θέματα σχετικά με την ανάλυση του δυϊκού προβλήματος στη θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή και τη θεωρία συμπεριφοράς των παραγωγικών μονάδων, (συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η χρησιμότητα της δυϊκής θεωρίας στην εμπειρική ανάλυση της ζήτησης με την παράθεση σχετικών οικονομετρικών υποδειγμάτων, AIDS, Rotterdam, Translog, Multi Level Demand), όπως επίσης, ο τόμος αυτός έχει εμπλουτιστεί με μεγάλο αριθμό λυμένων ασκήσεων, ώστε ο φοιτητής, με τη βοήθεια αυτών των ασκήσεων να εμπεδώσει πληρέστερα τα θέματα της Μικροοικονομικής Θεωρίας που έχουν ήδη προηγηθεί και να διαπιστώσει το βαθμό γνώσης και κατανόησης αυτών. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις και τα οικονομικά εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση και την εις βάθος εισχώρηση στη μικροοικονομική θεωρία και γενικά στη μελέτη της άριστης συμπεριφοράς των ατομικών οικονομικών μονάδων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Έννοια και στόχοι της μικροοικονομικής θεωρίας
Θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή
Το πρόβλημα της επιλογής του καταναλωτή υπό συνθήκες αβεβαιότητας και κινδύνου
Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης
Ανάλυση των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς
Θεωρία ελαστικοτήτων
Θεωρία παραγωγής
Θεωρία αριστοποίησης της παραγωγικής μονάδας
Θεωρία κόστους
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική 
Ξένη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789603519751
Εκδότης Σταμούλης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 600