Εικόνα από Μισθώσεις Ακινήτων (ΤΣΕΠΗΣ)

Μισθώσεις Ακινήτων (ΤΣΕΠΗΣ)

ISBN: 9789606227806
Οι Μισθώσεις Ακινήτων αποτελούν έναν από τους στυλοβάτες της ανάπτυξης της αγοράς των ακινήτων. Η αιτία είναι απλή: η μίσθωση ακινήτου είναι ο απλούστερος στην πράξη τρόπος εκμετάλλευσης αυτού. Στην έκδοση αυτή εντάσσονται σε μία λειτουργική ενότητα οι βασικές μορφές εκμετάλλευσης των ακινήτων μέσα από τα θεμελιώδη όσο και ποικίλα είδη μισθώσεων, γενικής και ειδικής φύσης, ανάλογα με το αντικείμενο, τον σκοπό και την κατηγορία, στην οποία υπάγεται κάθε ακίνητο που αποτελεί ή φιλοδοξεί να αποτελέσει αντικείμενο της μισθωτικής σύμβασης και σχέσης: Μισθώσεις αστικές, εμπορικές, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές, αλλά και μισθώσεις Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ακόμη και μισθώσεις περιπτέρων.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Από την παρούσα παρουσίαση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το νέο μεγάλο ζήτημα της εποχής μας στον χώρο των ακινήτων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, που συνάπτονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, ή, πιο απλά, οι μισθώσεις τύπου “AirBnB”, ή “HomeAway”, ή “Booking”, ή άλλων ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών. Οι μισθώσεις αυτές έχουν πλέον εξελιχθεί ραγδαία, κατακλύζοντας σε παγκόσμια κλίμακα την αγορά των ακινήτων, υπερβαίνοντας σε ελάχιστο χρόνο τα όρια ενός νέου τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων που απαιτεί νομική και φορολογική ρύθμιση, και τελικώς αναδεικνυόμενες σε ένα ζήτημα ευρύτερης κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής, και συγχρόνως δικαιοπολιτικής αντιπαράθεσης.

Και επειδή εκμετάλλευση ακινήτων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν νοείται χωρίς συνιδιοκτησία και ανάπτυξη των κτισμάτων καθ’ ύψος, περιέχονται και παρουσιάζονται επίσης στην παρούσα έκδοση οι σχετικές διατάξεις για την οροφοκτησία, τη διηρημένη ιδιοκτησία και την οικοδόμηση συνιδιόκτητων ακινήτων, εξαιρετικά καθοριστικές στην πράξη, επί διαφωνιών και ερίδων μεταξύ των περισσοτέρων συνιδιοκτητών που μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην εκμετάλλευση των ακινήτων.

Ακόμη, περιέχεται παράλληλη παρουσίαση στο δίκαιο των εμπορικών μισθώσεων, του παλαιού (ΠΔ 34/1995) και του νέου (άρθρο 13 Ν 4242/2014) «κόσμου» αυτών, με χρονικό σημείο αφετηρίας των νέων ρυθμίσεων την 28.2.2014. Παλαιό και νέο δίκαιο συνυπάρχουν ταυτόχρονα, διέποντας, αντίστοιχα, τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν και μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Τέλος, εντάσσεται στο ίδιο ανωτέρω σύστημα διατάξεων η δικονομία των μισθώσεων, όπως αυτή ριζικά αναμορφώθηκε μετά τον Ν 4335/2015, περιέχοντας κάθε διάταξη σχετική με τις μισθώσεις και τα ακίνητα, όπως τις διατάξεις της νέας διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών, της διαταγής απόδοσης μισθίου και άλλες, αφού χωρίς αποτελεσματική δικονομική αντιμετώπιση κανείς δεν μπορεί να προστατεύσει τα όποια δικαιώματα του ουσιαστικού δικαίου.

Οι Μισθώσεις Ακινήτων, μέσα από το στην παρούσα έκδοση συνολικώς παρατιθέμενο σύστημα κανόνων δικαίου που τις διέπει, σκοπούν στην προαγωγή των συμφερόντων των ιδιοκτητών των ακινήτων που έχουν πληγεί βαρύτατα από την εξοντωτική διαρκή υπερφορολόγηση με ταυτόχρονο σεβασμό στα δικαιώματα των μισθωτών, χωρίς την οικονομική και κοινωνική συνδρομή των οποίων, η απόδοση της εκμετάλλευσης των ακινήτων σε πολλές περιπτώσεις θα ήταν ανέφικτη.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606227806
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 320