Μπάλτας Γεώργιος

 1. offer
  Διοίκηση Δικτύων Διανομής & Logistics
  Συλλογικό έργο
 2. offer
  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
  Συλλογικό έργο
 3. offer
  Συμπεριφορά Καταναλωτή
  Συλλογικό έργο