Μπατσινίλας Επαμεινώνδας

 1. Σύγχρονη λογιστική
  Συλλογικό έργο
 2. Σύγχρονη λογιστική
  Συλλογικό έργο
 3. Σύγχρονη Λογιστική - Τόμος Α΄
  Συλλογικό έργο
 4. Σύγχρονη Λογιστική - Τόμος Β΄
  Συλλογικό έργο