Εικόνα από Νέα φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) Ε9

Νέα φορολογία ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) Ε9

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786185414641
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

"Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Ε9" του κου Αλιφραγκή Ηλία Οικονομολογου ΜSc. Είναι ένας τόμος με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Ν. 4223 για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής του Ε9 με παραδείγματα και τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις σύμφωνα με τον Νόμο 4182. Η ύλη του τόμου είναι πλήρως ενημερωμένη και συμπληρωμένη μέχρι σήμερα και με τις πρόσφατες Ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1009, 1053, 1081 και την ΠΟΛ.1122 Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, και τον πρόσφατο νόμο Ν.4714-2020 Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α) Οδηγίες για την εκτύπωση του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ. Β) Επεξηγήσεις και χρηστικά θέματα για τον ΕΝΦΙΑ Γ) Ποιοι δικαιούνται έκπτωση ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ Δ) ΕΝ.Φ.Ι.Α.: Υπολογισμός του κυρίου φόρου καθώς και του συμπληρωματικού. Προσδιορισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνος υποβολής της δήλωσης. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής. οι αλλαγές Νέες αντικειμενικές αξίες. Αλλαγές-τροποποιήσεις. Πόσο αυξάνεται ή μειώνεται ο δικός σας φόρος με αναλυτικούς πίνακες και παραδείγματα. Τρόπος φορολογίας Κατοίκων Εξωτερικού. Δόσεις φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. και πως θα ρυθμίσετε αυτές σε 12 δόσεις. Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολή πληρωμής σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1081. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ε) Έντυπο Ε9: Τρόπος συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων με παραδείγματα. Οδηγίες για να εντοπίσετε τα λάθη. Πώς γίνεται διόρθωση. Διευκρινίσεις για τον τρόπο αναγραφής των ακινήτων. Χρόνος υποβολής μεταβολών. Τί γίνεται στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. Ποιά διαδικασία ακολουθείται, εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας πρέπει να γίνουν «περισσότερα του ενός έτη». Τί ορίζετε ως ημιτελές και τι ως κενόν. Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου με ερωτήσεις-απαντήσεις. Ζ) Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, Σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις: Γενικές διατάξεις, Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών, Εκκαθαριστές-Εκτελεστές διαθηκών, Διοικητές Ιδρυμάτων, Εκκαθάριση περιουσιών προς το δημόσιο χωρίς όρο, Περιουσίες για εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών που εκτελούνται από πρόσωπα εκτός του δημοσίου, Κοινωφελή ιδρύματα, Σχολάζουσες κληρονομιές, Υποχρεώσεις διαχειριστών και Τραπεζών, Δικονομικές διατάξεις, Πειθαρχικές και ποινικές διατάξεις, Ειδικές - Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις. Η) Νέες Αντικειμενικές Αξίες .