Εικόνα από Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων - Πλήρης οδηγός 2020

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων - Πλήρης οδηγός 2020

ISBN: 9786185443030
Οι ασάφειες και οι παρερμηνείες όσον αφορά την πυροπροστασία κτιρίων, μας οδήγησε στην συγγραφή του νέου μας βιβλίου με σκοπό να γίνει απαραίτητος βοηθός για κάθε μηχανικό και να του δώσει λύσεις όταν αυτός τις χρειαστεί. Πρόκειται για μια μοναδική νέα έκδοση 600 + 300 σελίδων όπου συνοδεύεται απο cd-rom, με πλήρης παρουσίαση της εφαρμογής του νέου κανονισμού ανά περίπτωση καθώς και όλες τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις απο το 1960 έως και σήμερα.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

 Το βιβλίο ειδικότερα περιλαμβάνει:

 • Τον  Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων (Π.Δ. 41/2018) όπως ισχύει σήμερα.
 • Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία και οι εφαρμογές της!
 •  Οδηγίες για την εφαρμογή Πυροπροστασίας σε  Αλλαγή Χρήσης Κτιρίων!
 •  Αναλυτικές ΟΔΗΓΙΕΣ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ για μελέτη πυροπροστασίας σε:
 1.      Κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος
 2.      Βιομηχανίες
 3.      Χώροι στάθμευσης – Parking
 4.      Νέες & υφιστάμενες κατοικίες
 5.      Νέα & υφιστάμενα ξενοδοχεία
 6.      Θέατρα
 7.      Γραφεία
 8.      Καταστήματα
 9.      Αποθήκες

10.   Μαγειρεία

11.    Airbnb

 • Όλες οι ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις από το 1960 έως σήμερα
 • Αναλυτικά υποδείγματα & παραδείγματα
 • Έντυπα μελέτης με άμεση εκτύπωση
 • Τεχνική περιγραφή εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας & Προδιαγραφές (Πυροσβεστική απόφαση Δεκέμβριος 2019)
 • Υλικά & συστήματα πυρόσβεσης
 • Απόφαση έγκρισης μελετών ενεργητικής προστασίας

 Το cd-rom περιλαμβάνει:

 1. Όλες τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από το 1960 έως και σήμερα.
 2.  Υποδείγματα μελέτης πυροπροστασίας και έντυπα ανά περίπτωση έτοιμα για επεξεργασία και εκτύπωση

      3. Το 2ο μέρος του βιβλίου (300 σελίδες)

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185443030
Εκδότης Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης 2020
Σελίδες 892