Εικόνα από Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού (2η Έκδοση)

Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού (2η Έκδοση)

Συγγραφέας: Παπαδόπουλος Χάρης
ISBN: 9789609482899
Κυκλοφόρησε η 2η Αναθεωρημένη Έκδοση 2019 του Κτιριοδομικού Κανονισμού όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι και σήμερα!
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η αναθεωρημένη 2η Έκδοση αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
- Όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις - συμπληρώσεις που έγιναν με βάση τον Νέο Νόμο των Αυθαιρέτων και με βάση το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ), όπως αυτοί ισχύουν μέχρι σήμερα
- Όλες τις Υπουργικές Αποφάσεις που τροποποίησαν τον κανονισμό μέχρι σήμερα
- Σχετικές Εγκυκλίους και Έγγραφα του Υπουργείου
- Επεξηγηματικές εικόνες και σχέδια
Πλήρης κωδικοποίηση του κανονισμού κατ' άρθρο & κατά παράγραφο:
1. Ασφάλεια και αντοχή κτηρίων
2. Ταξινόμηση κτηρίων & κατασκευών βάσει χρήσης
3. Δόμηση κοντά σε ρέματα
4. Πυροπροστασία / Τοίχοι, Ανοίγματα, Κουφώματα
5. Φωτισμός, αερισμός και ηχομόνωση
6. Ράμπες κυκλοφορίαςπεζών / Στηθαία
7. Εγκαταστάσεις θέρμανσης / Κλιματισμού & Αερισμού / Αλεξικέραυνα
8. Υποχρέωση υποβολής μελετών κ.τ.λ.
Διαδικασία οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα:
- Φάκελος οριοθέτησης
- Διαδιασία οριοθέτησης
- Εξαιρέσεις οριοθέτησης
- Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κ.τ.λ.
"Σχεδιάζοντας για όλους": Οδηγίες σχεδιασμού για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑμεΑ
- Ατομα με αναπηρία
- Δυνατότητα κίνησης & προσπέλασης ΑμεΑ
- Διαμόρφωση εξωτερικά χώρων κίνησης (πεζοδρομία)
- Διαβάσεις - Νησίδες
- Ράμπες ατόμων και αμαξιδίων
- Σκάλες η Κλίμακες
- Ανελκυστήρες - Αναβατόρια - Κυλιόμενες σκάλες
- Σήμανση
- Είσοδοι κτηρίων
- Δημόσιοι χώροι υγιεινής
- Κτήρια που χρησιμοποιούνται από κοινό κ.τ.λ.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609482899
Εκδότης Δεδεμάδης
Σελίδες 320
Έτος έκδοσης 2019