Εικόνα από Νέος Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας & Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα

ISBN: 9789609482653
Όπως έχουν τροποποιηθεί με τους ν.4336/2015 & ν.4346/2015 και ισχύουν έως σήμερα.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιλαμβάνει, όλες τις νέες διατάξεις, αναλύουσες, κυρίως, τα κάτωθι ζητήματα:
Χρονική σύντμηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων, καθώς και υποβολής σχετικών αντιρρήσεων
Διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
Κατάργηση της υποχρέωσης εκ μέρους του οφειλέτη κατάθεσης ποσού από 2000 έως 7000 ευρώ, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης
Παράταση της προβλεπομένης περιόδου διαπραγματεύσεως
Καινοτομίες στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
Μείωση περιόδου απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων
Εισαγωγή επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας
Ν.3869/2010: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των υπαγόμενων στον εν λόγω νόμο οφειλών, επανακαθορισμός των απαιτούμενων εγγράφων για την εκκίνηση της διαδικασίας ρύθμισης, υποχρεωτικός προσδιορισμός της δικασίμου για την συζήτηση της κατατεθείσης αιτήσεως εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, εισαγωγή διαδικασίας ταχείας διευθετήσεως μικροοφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609482653
Εκδότης Δεδεμάδης
Έτος έκδοσης 2016