Εικόνα από Ο Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018

Ο Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018

ISBN: 9786188314412
Η "Αγροτική Εκμετάλλευση / Επιχείρηση", είναι μια "ιδιότυπη" μορφή επιχείρησης, από πλευράς λογιστικής και φορολογικής, αφενός μεν λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών κάτω από τις οποίες λειτουργεί (καιρικές συνθήκες και συνήθης έλλειψη συστηματικής "διαχειριστικής τάξης") αφετέρου δε λόγω των ιδιαίτερων ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την λογιστική και φορολογική της παρακολούθηση (ιδιαίτερος χειρισμός των αγροτικών επιδοτήσεων, δυσκολίες επιμέτρησης (αποτίμησης) και κοστολόγησης , ειδικά καθεστώτα ασφάλισης των εργαζομένων κ.λπ).
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του βιβλίου μας «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2017» κυκλοφορεί και το βιβλίο «Φορολογικός και Λογιστικός Σύμβουλος του Αγρότη 2018», στο οποίο επικαιροποιούνται όλα τα θέματα και αναλύονται και επιπλέον θέματα, τα οποία δεν υπήρχαν στο πρώτο μας βιβλίο.
 
Το βιβλίο , με την θεματολογία του, καλύπτει σχεδόν όλα τα αντικείμενα μιας "Αγροτικής Εκμετάλλευσης":
 
• Θέματα Φορολογίας και Λογιστικής των Αγροτών και Αλιέων [Έσοδα και Έξοδα, Επιδοτήσεις, Αποσβέσεις, Απογραφή, Φόρος Εισοδήματος, Φ.Π.Α (ένταξη στο «κανονικό καθεστώς», συντελεστές, κ.λπ) Λογιστικά βιβλία και Στοιχεία , Τεκμήρια, Πρόστιμα και Προσαυξήσεις, κ.λπ],

• Θέματα ασφάλισης όσων αποκτούν αγροτικά εισοδήματα (Αγρότες, Συνταξιούχοι, Επαγγελματίες, κ.λπ)
• Θέματα ασφάλισης όσων αγροτών απασχολούν Εργάτες γης και Ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α/ΕΦΚΑ
• Θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μητρώο Αγροτών, ποιος θεωρείται «κατά κύριο επάγγελμα αγρότης», κ.λ.π), ΟΠΕΚΕΠΕ (ενισχύσεις, κ.λπ), ΕΛ.Γ.Α, (Ασφαλιστική Εισφορά, Αποζημιώσεις, κ.λπ)
• Θέματα Αγροτικών Συνεταιρισμών και Ομάδων Παραγωγών,
• Θέματα αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων.
• Θέματα Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου,
• Ειδικά θέματα αγροτών (π.χ."εισφορά δακοκτονίας", "Ε.Φ.Κ στο τσίπουρο", μεταβίβαση «Δικαιωμάτων», προϋπολογισμοί και κοστολόγηση, κ.λπ.)
• Περιέχει αρκετά Παραδείγματα και Πίνακες, για καλύτερη κατανόηση των θεμάτων.

Στόχος, είναι το βιβλίο να είναι χρήσιμο όχι μόνο στον Λογιστή, αλλά και στο Αγρότη, που ασχολείται συστηματικά, με την επιχείρησή του και επενδύει εκτός των άλλων και στην γνώση.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188314412
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 880
Εκδότης Ριολος