Εικόνα από Ο Νέος Φορολογικός Οδηγός Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

Ο Νέος Φορολογικός Οδηγός Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

ISBN: 9786185414146
Είναι ένας τόμος με CD-ROM και περιλαμβάνει όλο το φορολογικό καθεστώς της Ναυτιλίας.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Aναλυτικά περιλαμβάνει:

1.Φορολογικά βιβλία και υποχρεώσεις. - Συστήματα Φορολόγησης  Πλοίων.

2.Εταιρικά Θέματα Ναυτιλιακών Εταιρειών.

3.Λοιπά Λογιστικά Θέματα-Πρόσφατες Μεταβολές.

4.Παράρτημα Εργασιακών Σχέσεων.

5.Η Έννοια της Φορολογικής Δικαιοσύνης.

6.Συστήματα Φορολόγησης Πλοίων.

7.Ο Ν.27/1975 κωδικοποιημένος έως  και τους Ν.4150, N.4465, N. 4583,Ν.4611 και τις ΠΟΛ,1022,1209,1217 και τις  αποφάσεις  1037-2019 και Α.11602019 για τα σκάφη αναψυχής.

8.Μια Ιστορική Επισκόπηση του Καθεστώτος Φορολόγησης Πλοίων στην Ελλάδα.

9.Το Ισχύον Καθεστώς Φορολόγηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

10.Κατήγοριες Φορολογικών Καθεστώτων.

11.Τέλος Πλόων και Φόρος Χωρητικότητας, Σχετικές διοικητικές αποφάσεις και νομολογία.

12.Ο Παραδείγματα Υπολογισμού Φόρων.

13.Σχετικά με τον υπολογισμό του φόρου για πλοία Α Κατηγορίας νηολογουμένων υπό Ελληνική Σημαία.

14.Σχετικά με την εισφορά Α' Κατηγορίας πλοίων που νηολογηθήκαν υπό Ελληνική Σημαία. Σχετικά  με την φορολογία πλοίων Β' Κατηγορίας.

15. Περί Εγκατάστασης στην Ελλάδα Αλλοδαπών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

16.Το Φορολογικό Καθεστώς των Ελλήνων Εφοπλιστών στο Λονδίνο.

17. Σχετικά  με την Θεσμική Ανταγωνιστικότητα στον Χώρο της Φορολογίας των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων.

18. Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις. Λοιπά νομοθετήματα.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185414146
Εκδότης Βροτέας
Έτος έκδοσης 2019