Εικόνα από Ο Νέος Κώδικας Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε ,Ο.Ε, Ε.Ε, Αφανής Εταιρείας  Και Κοινοπραξίες

Ο Νέος Κώδικας Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε ,Ο.Ε, Ε.Ε, Αφανής Εταιρείας Και Κοινοπραξίες

Συγγραφέας: Αλιφραγκής Ηλίας
ISBN: 9786188382916
Είναι ένας τόμος με CD-ROM (940σελίδες) και είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους: N.4548/2018, N.4541/2018, στις διατάξεις των νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Περί Α.Ε.: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Α.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο –

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

Α) Περί Α.Ε.: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Α.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο – Γενικές συνελεύσεις μετόχων – Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας. Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών. Αλλοδαπές Α.Ε. Κρατική εποπτεία. Ποινικές διατάξεις. Διάλυση και Εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Συγχώνευση Α.Ε. – Συγχώνευση με απορρόφηση – Συγχώνευση με σύσταση νέας Α.Ε. Διάσπαση Α.Ε. – Διάσπαση με απορρόφηση – Διάσπαση με σύσταση νέας Α.Ε. – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κανόνες καταρτίσεως και έλεγχος αυτών.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Εφαρμογή των Δ.Λ.Π. – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Δ.Λ.Π. Οικονομικών καταστάσεων – Κανόνες αποτίμησης  και λογιστικά βιβλία – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές.

Β) Περί Ε.Π.Ε.: Γενικές διατάξεις. Επωνυμία – Σύσταση της εταιρείας – Δημοσιότητα – Οργάνωση και διοίκηση – Συνέλευση και αποφάσεις Εταίρων – Αρμοδιότητες της συνέλευσης – Προσβολή των αποφάσεων. Διαχείριση και εκπροσώπηση. Διορισμός Διαχειριστών και εξουσία αυτών. Ανάκληση των διαχειριστών. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί και έλεγχος αυτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων – Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης – Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Διάλυση και εκκαθάριση. Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Αλλοδαπές εταιρείες

Γ) Περί Ι.Κ.Ε.: Ίδρυση εταιρείας – Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας – Συνέλευση εταίρων – Αποφάσεις. 2) Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων – Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και μεταξύ τους. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή Κερδών – Έλεγχος. 4) Λύση εκκαθάριση – Μετατροπή – Συγχώνευση. 5) Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή και αντιστρόφως.

ΠΑΡΕΧΕΤAIΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γενικές συνελεύσεις μετόχων – Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας. Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών. Αλλοδαπές Α.Ε. Κρατική εποπτεία. Ποινικές διατάξεις. Διάλυση και Εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Συγχώνευση Α.Ε. – Συγχώνευση με απορρόφηση – Συγχώνευση με σύσταση νέας Α.Ε. Διάσπαση Α.Ε. – Διάσπαση με απορρόφηση – Διάσπαση με σύσταση νέας Α.Ε. – Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Κανόνες καταρτίσεως και έλεγχος αυτών.

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Εφαρμογή των Δ.Λ.Π. – Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Δ.Λ.Π. Οικονομικών καταστάσεων – Κανόνες αποτίμησης  και λογιστικά βιβλία – Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές.

Β) Περί Ε.Π.Ε.: Γενικές διατάξεις. Επωνυμία – Σύσταση της εταιρείας – Δημοσιότητα – Οργάνωση και διοίκηση – Συνέλευση και αποφάσεις Εταίρων – Αρμοδιότητες της συνέλευσης – Προσβολή των αποφάσεων. Διαχείριση και εκπροσώπηση. Διορισμός Διαχειριστών και εξουσία αυτών. Ανάκληση των διαχειριστών. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί και έλεγχος αυτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων – Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης – Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Διάλυση και εκκαθάριση. Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Αλλοδαπές εταιρείες

Γ) Περί Ι.Κ.Ε.: Ίδρυση εταιρείας – Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας – Συνέλευση εταίρων – Αποφάσεις. 2) Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων – Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και μεταξύ τους. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις – Διανομή Κερδών – Έλεγχος. 4) Λύση εκκαθάριση – Μετατροπή – Συγχώνευση. 5) Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή και αντιστρόφως.

ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188382916
Εκδότης Bροτέας
Έτος έκδοσης 2018