Εικόνα από Ο νέος κώδικας ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον 2018

Ο νέος κώδικας ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον 2018

ISBN: 9786188358843
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Αναλυτικά περιλαμβάνει:

1)Τον Οδηγός Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ. 2)Το Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων. 3)Κ.Υ.Α. 1069-2017. Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών. 4)Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: Κεφ.Α') Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Κεφ. Β') Ελάχιστες απαιτήσεις και κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Κεφ. Γ') Μελέτη ενεργειακής απόδοσης (Μ.Ε.Α.) Κεφ. Δ') Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Κεφ. Ε') Ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.5)Εφαρμογή του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): Εξοικονόμηση κατ'οίκον. Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος. Διαδικασία υποβολής αίτησης και ένταξης στο πρόγραμμα. Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος. Επιλέξιμες κατοικίες-ωφελούμενοι-επιλέξιμες παρεμβάσεις. 6)Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβητών και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού: Διαδικασία επιθεώρησης κτιρίου. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα και φωτογραφία κτιρίου. Γενικά κατασκευαστικά στοιχεία κτιρίου. Κατανάλωση ενέργειας-ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Συστήματα ανανεώσημων πηγών ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννήτριες αστικού περιβάλλοντος. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Κτιριακό κέλυφος, αδιαφανείς επιφάνειες-διαφανείς επιφάνειες. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. 7)Διαδικασία επιθεώρησης λέβητα: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου. Τεχνικά χαρακτηριστικά λέβητα/καυστήρα. Ενδείξεις μετρητών-θερμοστατικές ρυθμίσεις λειτουργίας-έλεγχος σωστής λειτουργίας-τελική διάγνωση. 8)Διαδικασία επιθεώρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου, οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρησης εντύπου-οριστική υποβολή ενεργειακής επιθεώρησης. 9)Διαδικασία επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού: Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου. Γενικά στοιχεία κτιρίου. Γενικά χαρακτηριστικά κτιρίου και εγκατάστασης .Κατανάλωση ενέργειας. Τεχνικά χαρακτηριστικά μονάδας συστήματος διανομής . Γενικά χαρακτηριστικά κτιρίου και παραγωγής ψήξης. Τελική διάγνωση μονάδας. Τεχνικά χαρακτηριστικά τερματικών μονάδων. Συστήματα μηχανισμού αερισμού/εξαερισμού. Βοηθητικές μονάδες διανομής θερμικής και ψυκτικής ενέργειας. Τελική διάγνωση ,οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρησης εντύπου .Οριστική υποβολή ενεργειακής επιθεώρησης. 10)Όλη την νομοθεσία για το εξοικονομώ κατ΄οίκον

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786188358843
Εκδότης Βροτέας
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 450