Εικόνα από Ο Νέος Ποινικός Κώδικας

Ο Νέος Ποινικός Κώδικας

ISBN: 9789606228193
Μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4619/2019 (Ενημέρωση με την ΠΝΠ της 27.6.2019)
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν έργο αποτελεί μια πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019, ΦΕΚ A’ 95/11.6.2019), ο οποίος ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 6.6.2019 με έναρξη ισχύος την 1.7.2019. Από την έναρξη ισχύος του καταργείται ο ΠΚ που ίσχυσε από την 1.1.1951, καθώς και κάθε διάταξη που τροποποιούσε τον νόμο αυτόν. Ο νέος Ποινικός Κώδικας χαρακτηρίζεται από ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων του Ειδικού Μέρους, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων, βασικό σημείο του οποίου αποτελεί η παράλληλη κατάργηση του Ν 1608/1950 περί Καταχραστών του Δημοσίου και η ένταξη των προβλέψεών του σε ηπιότερη μορφή στις επί μέρους διατάξεις που αφορούν οικονομικά εγκλήματα.

Στην αρχή του έργου παρατίθενται εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του νέου Ποινικού Κώδικα, καθώς και ερμηνευτικά σχόλια των επιμέρους διατάξεων του Γενικού και του Ειδικού Μέρους. Ακολούθως, περιλαμβάνονται το κείμενο του νέου Ποινικού Κώδικα, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την ΠΝΠ της 27.6.2019 (ΦΕΚ Α΄ 106/27.6.2019), το κείμενο του παλαιού Ποινικού Κώδικα (ενημερωμένου μέχρι και τον Ν 4596/2019), καθώς και πίνακας αντιστοιχίας παλαιών και νέων διατάξεων ΠΚ. Το έργο συμπληρώνεται με εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Την επιμέλεια της έκδοσης αυτής υπογράφει ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ο οποίος με ευσύνοπτες και κατατοπιστικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και χρήσιμα ερμηνευτικά σχόλια εισάγει τον αναγνώστη στους νομικούς προβληματισμούς τους οποίους εγείρει ο νέος Ποινικός Κώδικας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789606228193
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 504