Εικόνα από Ο Θεσμός της Απόλυσης υπό Όρο

Ο Θεσμός της Απόλυσης υπό Όρο

Συγγραφέας: Σκανδάμης Μαρίνος
ISBN: 9789605626631
Το έργο «Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο» έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το έργο «Ο θεσμός της απόλυσης υπό όρο» έχει ως αντικείμενο την απόλυση υπό όρο. Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία πραγματεύεται αφορούν την ιστορική προέλευση και εξέλιξη του θεσμού, τον ρόλο των διεθνών οργανισμών και οργάνων στον εκσυγχρονισμό του, την εργαλειοποίηση του θεσμού από την πολιτική εξουσία, τα ζητήματα σωφρονιστικού ενδιαφέροντος που αναδεικνύονται από την εφαρμογή των άρθρων 105 επ. ΠΚ, με έμφαση στην έννοια της διαγωγής των καταδίκων για την οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί σαφή κριτήρια αξιολόγησής της, αλλά και τη μετασωφρονιστική μέριμνα για τους απολυόμενους υπό όρο, για την οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι υπηρεσίες δοκιμασίας.Ο θεσμός προσεγγίζεται κυρίως υπό το πρίσμα των δύο κλάδων της Σωφρονιστικής Επιστήμης, δηλαδή της Σωφρονιστικής, νοούμενης ως ειδική περιοχή γνώσης της οργάνωσης και λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος και του Σωφρονιστικού Δικαίου, που εμπεριέχει το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανόνων που καθορίζουν αυτό το σύστημα. Τα συμπεράσματα της Εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας χρησιμοποιούνται επίσης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των αιτούντων την απόλυση υπό όρο στο πλαίσιο που ο Ποινικός μας Κώδικας καθορίζει.Επιχειρείται από μια κριτική και πρωτότυπη σκοπιά να αναλυθεί ο εξεταζόμενος θεσμός με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα δεν έχει απασχολήσει τη σχετική βιβλιογραφία, στοχεύοντας όχι μόνο στην περιγραφική ή αναλυτική διάσταση των θεματικών ενοτήτων, αλλά και στην ανάδειξη κάποιων πρακτικά εφαρμοστέων λύσεων και προτάσεων, με σκοπό τη βελτίωση του θεσμού της απόλυσης υπό όρο, ώστε να εγγυάται μια ενισχυμένη προστασία των δικαιωμάτων των κρατουμένων και την -κατά το δυνατόν- ασφαλή εναλλακτική έκτιση που μπορεί να παρέχει ο θεσμός.Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ενδεικτικό ευρετήριο.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605626631
Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 880