Οδηγός δηλώσεων Ε9-Κτηματολόγιο 2019

ISBN: 9786185312510
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks προχώρησε στην έκδοση του παρόντος πονήματος με τίτλο "Οδηγός Δηλώσεων Ε9 - Κτηματολόγιο", ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα-οδηγό για κάθε ενδιαφερόμενο. Όσον αφορά το έντυπο Ε9, περιλαμβάνει όλη τη σχετική νομοθεσία για την ορθή και έγκυρη υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. (υπόχρεοι, προθεσμίες, διαδικασίες). Ακόμη περιλαμβάνει: - Όλες τις πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση του Ε9, προκειμένου για την εφαρμογή των απαλλαγών-μειώσεων στον ΕΦΝΙΑ. - Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής συμπλήρωσης του Ε9 - Οδηγίες συμπλήρωσης του Ε9 ανά πίνακα και στήλη - Παραδείγματα συμπλήρωσης - Ειδικά ζητήματα (δάση, ΟΤΑ κ.λπ.) - Αυθαίρετα, Ημιυπαίθριοι χώροι - Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (γενικά, ΦΑΠ κ.λπ.) Όσον αφορά το Κτηματολόγιο περιλαμβάνονται: - Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης με όλες τις σχετικές πληροφορίες (προθεσμίες, συνυποβαλλόμενα έγγραφα, τέλος κτηματογράφησης - Συμπληρωμένα υποδείγματα δηλώσεων - Διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων - Ενέργειες μετά την Ανάρτηση - Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Ν. 2308/1995 για την Κτηματογράφηση (Κωδικοποίηση με το Ν. 4602/2019) - Οδηγός χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής - Οδηγός ενημέρωσης προς μηχανικούς των Κτηματολογικών διαγραμμάτων Στο τέλος κάθε μέρους υπάρχουν τα περιεχόμενα καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο για την ευχερή εύρεση κάθε ζητήματος. Διαχρονικά στην Ελληνική κοινωνία, το ποσοστό της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ιδιοκατοίκηση, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά ποσοστά, παρά τη υποχώρηση πού σημείωσε από το 77,2% στο 73,9% κατά την πενταετία 2010-2015, δηλαδή από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι το απόγειο της, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της Eurostat (5ος/2018). Ιδιαίτερα, τα χρόνια προ κρίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και ερευνών δημοσκόπησης, το 2005 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα βρισκόταν στο 84,6%, αισθητά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο του 70%. Περαιτέρω, τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2018 σχετικά με τα ποσά που καταλογίστηκαν μέσω του ΕΝΦΙΑ, είναι αποκαλυπτικά της αξίας της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, καθώς αφορούσαν 7,31 εκατ. φυσικά πρόσωπα στα οποία βεβαιώθηκε φόρος ακίνητης περιουσίας ύψους 2,65 δις. ευρώ και 58,2 χιλ. νομικά πρόσωπα στα οποία βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 451 εκατ. ευρώ. Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, βάσει των οποίων το εισόδημα από ακίνητη περιουσία που δηλώθηκε, ανήλθε σε ύψος 6,2 εκατ. ευρώ επί των οποίων καταλογίστηκε φόρος ύψους 4,24 εκατ. ευρώ, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος μετά το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ακίνητη περιουσία, επιτελεί εξέχον ρόλο στη διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. Βάσει των στοιχείων της ΑΑΔΕ για το 2018, οι δηλώσεις ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνουν συνολικά 33,93 εκατ. δικαιώματα, τα οποία αναλύονται σε 33,27 εκατ δικαιώματα για φυσικά πρόσωπα (17,92 εκατ. αφορούν ακίνητα και 15,35 εκατ. αφορούν γήπεδα) και σε 655 χιλ. δικαιώματα για νομικά πρόσωπα (467 χιλ. αφορούν ακίνητα και 188 χιλ. αφορούν γήπεδα), όπως αυτά αντλήθηκαν μέσω της εφαρμογής του περιουσιολογίου-Ε9. Το έντυπο Ε9 είναι η βασική δήλωση μέσω των οποίων ενημερώνεται το Περιουσιολογίο Ακινήτων, προκειμένου να καταλογισθούν οι φόροι ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ παλαιότερα κ.λπ.), το οποίο σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία (ν.4607/2019), υποβάλλεται µέχρι την 31η Μαΐου του επόµενου έτους από την ηµέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής. Επιπλέον, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά το Κτηματολόγιο το οποίο αποτελεί την πλήρη καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ' αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους, το οποίο αν και δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου απασχολεί πλήθος λογιστών-φοροτεχνικών στους απευθύνονται κάτοχοι ακινήτων προκειμένου για τη διεκπεραίωση της καταγραφής. Πρόσφατα, δε, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου ανακοίνωσε ότι από τις 22.4.2019 ξεκίνησε η διαδικασία της Προανάρτησης για όσους έχουν ακίνητη περιουσία στο Δήμο της Αθήνας (700.000 ιδιοκτήτες). Πρόκειται, δηλαδή, για την προκαταρκτική ενημέρωση των δικαιούχων, έπειτα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης και πριν τη διενέργεια της Ανάρτησης. Στόχος της Προανάρτησης είναι η ενημέρωση των συλλεχθέντων στοιχείων, πριν την Ανάρτηση, μέσω της επιβεβαίωσης της ορθότητάς τους και της υπόδειξης τυχόν σφαλμάτων από τους δικαιούχους. Μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr) για δύο μήνες, οι δικαιούχοι, με χρήση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των δικαιωμάτων των ακινήτων τους, τα οποία δήλωσαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση πριν την Ανάρτηση, της καταγραφής των δικαιωμάτων τους και της γεωγραφικής απεικόνισης των ακινήτων τους.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185312510
Εκδότης ASTbooks
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 188