Εικόνα από Οι μεγάλοι κύκλοι της οικονομικής συγκυρίας

Οι μεγάλοι κύκλοι της οικονομικής συγκυρίας

ISBN: 9789604082698
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

"... Το θέμα της εισήγησής μου αναφέρεται στους μεγάλους κύκλους της συγκυρίας. Εκ προοιμίου, θα πρέπει να επισημάνω πρώτον, ότι η μελέτη μου αναφέρεται μόνο στις συνθήκες της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, δεν επεκτείνω τα ευρήματά μου σε οποιαδήποτε άλλα οικονομικά συστήματα. Δεύτερον, στο γεγονός ότι στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήματος η δυναμική της οικονομίας δεν εξαντλείται ούτε στις διακυμάνσεις, για τις οποίες θα μιλήσω, ούτε στις διακυμάνσεις για τις οποίες υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία, δηλ. στους εμποροβιομηχανικούς κύκλους, στις εποχιακές διακυμάνσεις κ.λπ..." Το ανά χείρας δοκίμιο εντάσσεται στα "έργα τομής" στην ιστορία της οικονομικής σκέψης, με την έννοια ότι αφενός εισήγαγε μια νέα αντίληψη για την εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, και αφετέρου διότι αποτέλεσε αφορμή μιας μακράς θεωρητικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε όσους υιοθέτησαν την εν λόγω αντίληψη, ή έστω επηρεάστηκαν από αυτή, και όσους την απέρριψαν και άσκησαν κριτική στις θεωρητικές της αφετηρίες και τα πορίσματά της.