Εικόνα από Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων

ISBN: 9789601223575
Το βιβλίο πραγματεύεται ένα σημαντικό γνωστικό αντικείμενο τόσο για τους φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης όσο και για τους managers, τα στελέχη επιχειρήσεων και τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές: τη σύνταξη, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την ανάλυση και ερμηνεία των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις περιέχουν πολλά και σημαντικά οικονομικά στοιχεία, τα οποία βοηθούν τους αναλυτές να αξιολογούν αλλά και να προβλέπουν την οικονομική θέση των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό είναι πολύ χρήσιμες, τόσο για τους χρήστες στο εσωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων, όσο και κυρίως για τους εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι δεν διαθέτουν εσωτερική πληροφόρηση για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, την οποία επιθυμούν να μελετήσουν και να αξιολογήσουν.
  Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789601223575
Εκδότης University Studio Press
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 438