Εικόνα από Οικονομετρία

Οικονομετρία

Συγγραφέας: Χάλκος Γεώργιος Ε.
ISBN: 9789609495585
Θεωρία και πράξη
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το βιβλίο "Οικονομετρία: θεωρία και πράξη" παρουσιάζει τη βασική θεωρία της Οικονομετρίας με παραδείγματα, λυμένες ασκήσεις και οικονομετρικά προβλήματα προς επίλυση σε κάθε κεφάλαιο. Σκοπός του είναι αρχικά να βοηθήσει τον αναγνώστη/αναγνώστρια να κατανοήσει τις βασικές έννοιες και υποθέσεις που χρειάζονται πριν από την υποδειγματοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών θεωριών. Κατόπιν να χρησιμοποιήσει μεθοδικά τις κατάλληλες οικονομετρικές μεθόδους εντοπισμού της ύπαρξης τυχόν προβλημάτων στις διάφορες ερευνητικές ανάγκες. Τέλος να επιλύσει τα προβλήματα αυτά ώστε να αξιολογηθούν και να προταθούν οι κατάλληλες πολιτικές και να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης αξιόπιστων προβλέψεων. Καθώς η Οικονομετρία στηρίζεται στη σύνθεση της Οικονομικής, των Μαθηματικών και της Στατιστικής η θεωρητική θεμελίωση γίνεται με την κατανόηση του απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων Στατιστικής και Μαθηματικών. Η βασική αυτή γνώση είναι αναγκαία στην σωστή και πλήρη εκμάθηση των βασικών αρχών που διέπουν την Οικονομετρία.