Στο businessbooks.gr μπορείτε να βρείτε βιβλία που αφορούν τη μίκρο-μάκρο οικονομία, τη στατιστική, την οικονομική επιστήμη και τις πιθανότητες. Επίσης προτείνονται βιβλία σχετικά με την οικονομία και την επικαιρότητα που δείχνουν και εξηγούν την υπάρχουσα κοινωνικοπολιτική κατάσταση μέσα από ένα άλλο πρίσμα.