Εικόνα από Οικονομική Ανάπτυξη .Θεωρίες και Στρατηγικές (3η έκδοση)

Οικονομική Ανάπτυξη .Θεωρίες και Στρατηγικές (3η έκδοση)

Συγγραφέας: Ρέππας Παναγιώτης
ISBN: 9789600231403
Κύριο χαρακτηριστικό της παρούσας Γ΄ έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός της με επτά νέα κεφάλαια των θεωριών και στρατηγικών της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγω της έκτασης της προηγούμενης έκδοσης και τις επιταγές του νόμου για το μέγεθος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, η προσθήκη αυτών των νέων κεφαλαίων έκανε αναγκαία τη μείωση της έκτασης ή τον αποκλεισμό ορισμένων κεφαλαίων της προηγούμενης έκδοσης. Τα νέα κεφάλαια που έχουν προστεθεί πραγματεύονται πληρέστερα ζητήματα τα οποία τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ως θεμελιώδεις συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης.
  Χρόνος παράδοσης: Άμεση παραλαβή / Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Συγκεκριμένα, τα ζητήματα που αναπτύσσονται σ’ αυτά τα κεφάλαια αναφέρονται στις αλληλεπιδράσεις που μπορεί να έχουν με την οικονομική ανάπτυξη: 

1) οι πληθυσμιακές εξελίξεις,
2) η βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου,
3) η δημιουργία, εφαρμογή, αποδοχή, μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας,
4) η αποταμίευση- επένδυση και ο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
5) η ανισοκατανομή του εισοδήματος και η φτώχεια,
6) η έκταση και οι λογικές εξάπλωσης της διαφθοράς, και τέλος,
7) η επιλογή μεταξύ της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς και του παρεμβατικού κράτους. 

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις έτσι και στην παρούσα Γ΄ έκδοση, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των θέσεων και των θεωρητικών εργαλείων των κλασικών, των νεοκλασικών και των μαρξιστικών θεωριών, καθώς και των υποδειγμάτων μεγέθυνσης, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική διάσταση των διαφόρων προσεγγίσεων και προβολή των διαφορετικών μεθοδολογιών ανάλυσης. Αναπτύσσονται οι διάφορες διαστάσεις της ανάπτυξης και υπανάπτυξης και αναλύονται οι στρατηγικές εκβιομηχάνισης και οι αναδιανεμητικές στρατηγικές, ο ρόλος που παίζουν οι ανισότητες, όλων των μορφών, ως αίτιο ή αιτιατό της αναπτυξιακής διαδικασίας καθώς και οι συνέπειες του διεθνούς εμπορίου και του διεθνούς παράγοντα στις εθνικές επιλογές και στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία. Η διερεύνηση των διαφόρων θεμάτων υποστηρίζεται από την παράθεση των πιο πρόσφατων στατιστικών δεδομένων, τη διαγραμματική και τη μαθηματική ανάλυση, την εκτίμηση ερμηνευτικών υποδειγμάτων και, όπου αυτό κατέστη δυνατό, από την παρουσίαση ιστορικών παραδειγμάτων και εμπειρικών ερευνών.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789600231403
Εκδότης Παπαζήσης
Έτος έκδοσης 2015
Σελίδες 876