Εικόνα από Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Οικονομική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
ISBN: 9786185304140
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

κεφάλαιο 1
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 14
1.2 Ιστορική Αναδρομή: Τα Βασικά Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17
1.3 Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 17
1.3.1 H οριοθέτηση της ολοκλήρωσης 17
1.3.2 Τα στάδια της ολοκλήρωσης 18
1.3.3 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ολοκλήρωσης 20
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο και Προσεγγίσεις για την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση 23
1.5 Η Τομεακή Ολοκλήρωση 27
1.6 Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση 36
1.7 Το Κοινοτικό Κεκτημένο 42
1.8 Τα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 47
1.9 Η Ενιαία Εσωτερική Αγορά 46
1.10 Η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Από την Ευρώπη
των 9 στην Ευρώπη των 15 52
1.11 Η Τελευταία Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 54
1.12 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 62
1.12.1 Η Αγροτική Πολιτική στην ΕΕ 63
1.12.2 Η Βιομηχανική Πολιτική στην ΕΕ 67
1.12.3 Η Περιφερειακή και Οικονομική Πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 68
1.12.4 Η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πολιτική 92
1.12.5 Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 103
1.12.6 Η Περιβαλλοντική Πολιτική στην ΕΕ 113
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 125κεφάλαιο 2
Το Πλαίσιο των Επενδύσεων στην ΕΕ

2.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 136
2.2 Κατηγορίες των Επενδύσεων 137
2.2.1 Ανάλογα με τη νομική μορφή του φορέα
της επένδυσης 137
2.2.2 Ανάλογα με τη φύση των επενδυτικών αγαθών 138
2.2.3
Ανάλογα με τον σκοπό των επενδύσεων 138
2.2.4 Ανάλογα με τη λειτουργική φύση της επένδυσης 138
2.2.5 Ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής-υλοποίησης και
εκμετάλλευσης της επένδυσης 139
2.2.6 Ανάλογα με τη γεωγραφική διάσταση
της επένδυσης 139
2.2.7 Ανάλογα με τη συμμετοχή της επένδυσης 
στο συνολικό κεφάλαιο που απαιτείται 139
2.3 Ορισμός και Χαρακτηριστικά Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 140
2.4 Πολιτικές και Χαρακτηριστικά των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων 141
2.5 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων 142
2.6 Αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων και των Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων 144
2.7 Πολιτική Επενδυτικών Κινήτρων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων 148
2.8 Η Εξέλιξη των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση 152
2.9 Εξέλιξη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα 162
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 179

κεφάλαιο 3
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση –
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

3.1 Ιστορική επισκόπηση και η Πορεία Εξέλιξης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 190
3.2 Η Θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών 192
3.3 Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους για την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση 192
3.4 Τα Στάδια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 201
3.5 Νομισματική Πολιτική & Κεντρική Τράπεζα:
Προσφορά-Ζήτηση Χρήματος 213
3.6 Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών:
Καμπύλες Ζήτησης-Προσφοράς 218
3.7 Το Σύστημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 221
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 246κεφάλαιο 4
Ευρωπαϊκή Ένωση, Οικονομική Κρίση,
Παγκοσμιοποίηση και Προοπτικές

4.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 258
4.2 Η Πορεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
στο Διεθνές Περιβάλλον 259
4.3 Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 272
4.3.1 Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και
η Πολιτική Ασφαλείας 272
4.3.2 Η Εμπορική Πολιτική 274
4.4 Οικονομική Πολιτική, Ανάπτυξη και Χρέος 276
4.4.1 Το Πλαίσιο της Δημοσιονομικής Πολιτικής 278
4.4.2 Το Πλαίσιο της Νομισματικής Πολιτικής 278
4.4.3 Η Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών και την Αγορά
Χρήματος 279
4.4.4 Οικονομική Πολιτική, Έλλειμμα-Χρέος και Ανάπτυξη 283
4.4.5 Οικονομική Κρίση και Ευρωζώνη 287
4.4.6 Προτάσεις & Προοπτικές 298
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 - Απαντήσεις Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης 311

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185304140
Εκδότης Unibooks
Έτος έκδοσης 2017
Σελίδες 320