Οικονομική του δημοσίου τομέα

Συγγραφέας: Stiglitz Joseph E. 1943-
ISBN: 9789605863081
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Πρέπει η εκπαίδευση να παρέχεται δημοσίως; Ποια είναι η μακροχρόνια προοπτική των προγραμμάτων κοινωνικής ασφάλισης; Πώς θα πρέπει να σχεδιάζονται τα φορολογικά συστήματα ώστε να είναι αποτελεσματικά και δίκαια; Οι Joseph E. Stiglitz και Jay K. Rosengard αξιοποιούν την πολύχρονη εμπειρία τους για να προσεγγίσουν, από τη σκοπιά των οικονομικών, τα βασικά αυτά ζητήματα του δημόσιου τομέα. Η πλήρως επικαιροποιημένη ύλη του βιβλίου ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο, όπως τις αλλαγές στις πολιτικές δαπανών και στους φορολογικούς νόμους, αλλά και τις διανεμητικές συνέπειες των διαφόρων πολιτικών με αφορμή τον προβληματισμό για τη διευρυνόμενη ανισότητα στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Αυτή η σύγχρονη προσέγγιση αντικατοπτρίζει την αναθεώρηση των προτεραιοτήτων, παρουσιάζοντας θέματα όπως η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, οι τρόποι με τους οποίους είναι εφικτό να λειτουργούν συμπληρωματικά, αλλά και πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να πετύχουν αποτελεσματικά τους παραπάνω στόχους. Οι μελέτες περίπτωσης και οι αναφορές σε προγράμματα και πολιτικές από τον πραγματικό κόσμο συνδέουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή της.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789605863081
Εκδότης Κριτική
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 712