Εικόνα από Οικονομική ζωή, διαχειριστικές και λογιστικές πρακτικές στην προϊστορική Ελλάδα

Οικονομική ζωή, διαχειριστικές και λογιστικές πρακτικές στην προϊστορική Ελλάδα

ISBN: 9789606161124
(Από τις προϊστορικές περιόδους μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ.)
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το δοκίμιο αυτό εντάσσεται με την ευρύτερη έννοια του όρου στα πεδία της Οικονομικής Ιστορίας και ειδικότερα σε εκείνα της συμβατικής Λογιστικής Ιστοριογραφίας. Ο σκοπός της συγγραφής του εστιάζεται στη διερεύνηση, ανασύνθεση και ανάδειξη, στον αρχαίο ελλαδικό χώρο από την οπτική γωνία των Οικονομικών και της Καταστιχογραφίας(Λογιστικής-Καταστιχογραφίας), των οικονομικών δομών, των μεθόδων διαχείρισης οικονομικών πόρων και συναλλαγών σε συνδυασμό με τους τρόπους απεικόνισης ή καταγραφής τους πάνω στα διαθέσιμα για κάθε εποχή υλικά μέσα. Αναλυτικότερα αναζητούνται οικονομικής φύσεως οργανώσεις και σχέσεις για παραγωγή αγαθών, τρόποι διάθεσης πλεονασμάτων, αρχικά τροφίμων και στη συνέχεια και άλλων ειδών, τρόποι υπολογισμών και διαχείρισης των ιδιοκτητών και για λογαριασμό τρίτων αγαθών, καθώς και το πώς απεικονίζονταν ή καταγράφονταν όλες οι σχετικές με τις δράσεις αυτές πληροφορίες.