Εικόνα από Ομάδα και ηγεσία στην εργασία

Ομάδα και ηγεσία στην εργασία

ISBN: 9786185216139
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Έχει συχνά επισημανθεί ο ρόλος των ομάδων σε κάθε τομέα της ζωής μας, στην κοινωνική μας ζωή, στο εργασιακό μας περιβάλλον ή ακόμα και στην οικογένειά μας. Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις, ένα σύνολο μεμονωμένων ατόμων αποφασίζει να εργαστεί συλλογικά για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Ωστόσο, παρόλο που οι ομάδες βρίσκονται παντού και εμείς συμμετέχουμε σε αυτές συνεχώς, δεν τις εμπιστευόμαστε και πολύ. Πολλοί από εμάς έχουν να αφηγηθούν ιστορίες για ομάδες που έμοιαζαν να είναι ιδανικές για μια συγκεκριμένη εργασία, στην οποία τελικά απέτυχαν. Και όλοι έχουμε λόγους (ή δικαιολογίες) που μπορούν να εξηγήσουν αυτές τις αποτυχίες.
Όμως οι εμπειρίες που έχουμε από τις ομάδες πάσχουν ακριβώς επειδή εμείς αποτελούμε μέρος τους.
Η μελέτη των ομάδων ως μοναδικό και διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό φαινόμενο παρουσιάζει πλούσια δραστηριότητα, αντικατοπτρίζοντας τόσο τη σημασία όσο και τις άγνωστες πτυχές των ομάδων.
Εδώ επιχειρείται μια προσέγγιση βασιζόμενη στις προκλήσεις σε σχέση με το ζήτημα των ομάδων και μια κανονιστική προσέγγιση, η οποία επικεντρώνεται στον «τρόπο» διοίκησης μιας συλλογικότητας ή μιας ομάδας. Η κανονιστική αυτή προσέγγιση, ωστόσο, βασίζεται στην κοινωνική επιστήμη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή
1. Δημιουργία και Διατήρηση Συνοχής στην Ομάδα
1.1 Η Συνοχή στην Ομάδα
1.2 Η σύνθεση Ομάδας
1.3 Εσωτερικοί Παράγοντες Ομαδικής Συνοχής
1.4 Ο Ρόλος της Διοίκησης στην οικοδόμηση Ομαδικής Συνοχής
1.5 Μερικά παραδείγματα Ομαδικής Συνοχής: Θετική κατεύθυνση
1.6 Μερικά παραδείγματα Ομαδικής Συνοχής: Αρνητική κατεύθυνση
1.7 Τρόποι Αύξησης της Ομαδικής Συνοχής
2. Επικοινωνία
2.1 Εισαγωγή
2.2 Προβληματική Επικοινωνία
2.3 Σχεδιάζοντας την Επικοινωνία
2.4 Εργαλεία Επικοινωνίας
2.5 Τύποι Προσωπικότητας
2.6 Συμπέρασμα
3. Συγκρούσεις
3.1 Συγκρούσεις σε Συλλογικότητες και Ομάδες 53
3.2 Θετικές και Αρνητικές Συγκρούσεις
3.3 Γιατί είναι σημαντική η επίλυση συγκρούσεων σε ένα ομαδικό περιβάλλον;
3.4 Τα συμπτώματα Σύγκρουσης στην Ομάδα
3.5 Ποιες είναι οι κατάλληλες λύσεις για τη σύγκρουση;
3.6 Πώς μπορεί μια ομάδα να αποφύγει την ομαδική σύγκρουση;
3.7 Πώς αποφεύγουν οι ομάδες τις καταστροφικές συγκρούσεις;
3.8 Επίλυση Συγκρούσεων
4. Παρακίνηση
4.1 Τι είναι η παρακίνηση;
4.2 Παρακίνηση και Ομαδική Δυναμική
4.3 Παρακίνηση των Μελών της Ομάδας
5. Συμπερίληψη στην Ομάδα
5.1 Επιλογή των Καλύτερων Μελών για Συμπερίληψη στην Ομάδα
5.2 Ποια είναι η διαδικασία;
5.3 Ομαδικές Σχέσεις: Σε ποιο βαθμό πρέπει οι προσωπικές σχέσεις να υποδεικνύουν ποιος θα ενταχθεί στην ομάδα;
5.4 Όντας μέλος μιας Ομάδας
5.5 Διαχείριση Συμπερίληψης: Αντιμετώπιση των αλλαγών όσον αφορά στη συμπερίληψη μελών στην ομάδα;
5.6 Πώς να ηγηθεί κανείς για να διασφαλίσει τη συμπερίληψη
6. Διαφορετικότητα
6.1 Τι είναι η διαφορετικότητα;
6.2 Ομάδες που παρουσιάζουν Διαφορετικότητα και ομάδες που παρουσιάζουν Ομοιομορφία;
6.3 Ομαδικές Σχέσεις
6.4 Η Δομή της Ομάδας
6.5 Διαχείριση της Διαφορετικότητας
6.6 Διαμόρφωση Στερεοτύπων
7. Ομάδα και Προσωπικότητες
7.1 Υψηλή Απόδοση από Διαφορετικές Προσωπικότητες
7.2 Πώς να αναγνωρίσετε τις διαφορετικές προσωπικότητες
7.3 Συνεργατικές Προσωπικότητες
7.4 Ανασταλτικές Προσωπικότητες
7.5 Σκέψεις πάνω στη δημιουργία προφίλ προσωπικοτήτων
7.6 Βαθύτερες και Επιφανειακές Διαφορές
7.7 Συμπέρασμα
8. Κοινωνική Οκνηρία
8.1 Ορισμός της Κοινωνικής Οκνηρίας
8.2 Αιτίες Κοινωνικής Οκνηρίας
8.3 Τα Αποτελέσματα της Κοινωνικής Οκνηρίας
8.4 Αντιμετωπίζοντας την Κοινωνική Οκνηρία
8.5 Αποφυγή της Κοινωνικής Οκνηρίας
9. Αξιοπιστία του Αρχηγού
9.1 Ερωτήματα που τίθενται
9.2 Εισαγωγή
9.3 Υπερνικώντας τα στερεότυπα
9.4 Τύποι Προσωπικότητας
9.5 Αποτελεσματική καθοδήγηση των πρώην συνεργατών σας
9.6 Καθοδηγώντας μια Νέα Ομάδα
9.7 Εδραίωση της Αξιοπιστίας και Αποφυγή Παγίδων
9.8 Συμπέρασμα
10. Διαχείριση των προβλημάτων κατά τη μετάβαση σε νέα Ηγεσία
10.1 Εισαγωγή
10.2 Λειτουργικές και Ψυχολογικές Επιδράσεις από την ανάδειξη ενός Μέλους της Ομάδας σε Αρχηγό της Ομάδας
10.3 Προκλήσεις και Μέθοδοι για την άσκηση Επιρροής στην Ομάδα
10.4 Πρακτικές Συμβουλές για την Επιτάχυνση της Αλλαγής Ηγεσίας
10.5 Συμπέρασμα
11. Νέοι Ηγέτες
11.1 Ποιοι είναι οι βασικοί ρόλοι τους οποίους πρέπει να γνωρίζει ένας νέος διευθυντής;
11.2 Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για την προετοιμασία μιας ομάδας και την ανάθεση ρόλων στα μέλη της;
11.3 Ποιες βασικές παράμετροι μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων προκειμένου για τη διασφάλιση της επιτυχίας;
11.4 Ισορροπία μεταξύ Διοίκησης και Ηγεσίας
12. Αποτελεσματική Ηγεσία στην Ομάδα
12.1 Η Αυταρχική και Ηγετική Συμπεριφορά
12.2 Πειθαρχία
12.3 Κακή Ηγεσία
12.4 Τι είναι ηγέτης;
12.5 Τύποι Κακού Ηγέτη
12.6 Γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο της κακής ηγεσίας;
12.7 Ανάλυση Δεξιοτήτων-Γνωρισμάτων και Κόστους-Οφέλους
12.8 Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που έρθετε αντιμέτωποι με μια κακή ηγεσία;
12.9 Συμπεράσματα
Βιβλιογραφικές Αναφορές

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185216139
Εκδότης OwnBook
Έτος έκδοσης 2016
Σελίδες 232