Εικόνα από Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Οργάνωση και διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Θεοτοκάς Γιάννης
ISBN: 9789602218280
Τρίτη έκδοση εμπλουτισμένη
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η ναυτιλιακή επιχείρηση σε συνάρτηση με το περιβάλλον στο οποίο κινείται, αναλύονται οι λειτουργίες της, η οργάνωσή της και οι παράγοντες που την προσδιορίζουν, ενώ αναπτύσσονται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της.

 

Ο ναυτιλιακός κλάδος, ιδιαίτερα η ποντοπόρος φορτηγός ναυτιλία, είναι δυναμικός και έντονα ευμετάβλητος, χαρακτηριστικό που δημιουργεί την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων και του τρόπου με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την οργάνωση, τη διοίκηση και τις στρατηγικές των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αυτό το χαρακτηριστικό οδήγησε στη δεύτερη, εμπλουτισμένη έκδοση του παρόντος βιβλίου, αν και δεν έχουν ακόμη μεσολαβήσει τρία χρόνια από την πρώτη έκδοσή του.

Από το φθινόπωρο του 2011 μέχρι σήμερα οι εξελίξεις στη χώρα μας ήταν πυκνές. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης ήταν, και συνεχίζουν να είναι, καταλυτικές για ευρύτερες ομάδες πληθυσμού, αλλά και για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ο ναυτιλιακός κλάδος, παρά την κρίση, παραμένει ισχυρός και πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτελώντας ελκυστική επιλογή για ολοένα και περισσότερους νέους που θέλουν να σπουδάσουν το αντικείμενο και να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά σε αυτόν. Η θετική αυτή εξέλιξη μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να τροφοδοτήσει μια περαιτέρω θετική πορεία για τη ναυτιλία στη χώρα μας. Ας ευχηθούμε ότι αυτό θα συμβεί σε ένα ευρύτερα θετικό πλαίσιο και όχι σε συνθήκες επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.

Στη δεύτερη έκδοση επιχειρούνται η κάλυψη των πρόσφατων εξελίξεων στις ναυλαγορές και των μεταβολών που προκάλεσαν στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη στρατηγική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και η επικαιροποίηση των αναφορών και των παραδειγμάτων από την πράξη, όπου ήταν απαραίτητο. Στο πλαίσιο αυτό έχουν δοθεί νέα παραδείγματα και έχουν επεκταθεί κάποια ήδη υπάρχοντα. Επιπλέον, το περιεχόμενο έχει γίνει ακόμα πιο ελκυστικό, καθώς στο πλάι του κειμένου έχουν προστεθεί πλαίσια με συνοπτικούς ορισμούς βασικών εννοιών, ενώ στο τέλος του τόμου έχουν συμπεριληφθεί ευρετήριο (όρων και ονομάτων) και γενική βιβλιογραφία, με στόχο να δοθεί στους αναγνώστες ένα βιβλίο αναφοράς για τις βασικές θεωρίες και τα αναλυτικά εργαλεία της οργάνωσης και διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602218280
Εκδότης Αλεξάνδρεια
Έτος έκδοσης 2019
Σελίδες 664