Εικόνα από Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων

ISBN: 9789602095683
Η αντιμετώπιση του προβλήματος της χαμηλής απόδοσης των εκπαιδευτικών οργανισμών είναι δυνατή με την εφαρμογή των αρχών του επιστημονικού management.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το σύγχρονο σχολείο θα πρέπει να εισαγάγει στη λειτουργία του την έννοια της απόδοσης. Στα πλαίσια αυτά ο διευθυντής του 21ου αιώνα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαραίτητο να διαθέτει τις γνώσεις και τις τεχνικές τόσο του manager όσο και του παιδαγωγού. Ως manager θα επιτύχει τους στόχους του σχολείου με τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) και ως παιδαγωγός θα εξασφαλίσει στην κοινωνία ότι οι επιλεγμένοι στόχοι είναι σύμφωνοι με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Το βιβλίο αναλύει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο τις βασικές αρχές του management και τον τρόπο δημιουργικής εφαρμογής του στη διεύθυνση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα θέματα που πραγματεύονται είναι: - Η σχολική μονάδα ως κοινωνικό σύστημα - Θεωρίες και μοντέλα διοίκησης - Συμμετοχική διοίκηση - Δημιουργία και λειτουργία ομάδων - Λήψη αποφάσεων - Ο ρόλος του διευθυντή - Ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή - Παρώθηση - Διευθέτηση διαφωνιών και αντιπαραθέσεων - Επικοινωνία - Υλοποίηση επιτυχημένων αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789602095683
Εκδότης Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης 2002
Σελίδες 269