Εικόνα από Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων (ΕVENTS MANAGEMENT)

Οργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων (ΕVENTS MANAGEMENT)

Συγγραφέας: Παπαγεωργίου Αθηνά
ISBN: 9786185062200
Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, έχοντας διπλή στόχευση: να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο για φοιτητές και ως οδηγός για την επαγγελματική ενασχόληση νέων (κυρίως) διοργανωτών στον χώρο της βιομηχανίας οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η απόφαση για την συγγραφή του δεν ήταν εύκολη, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που έπρεπε να περιέχει, της εξειδίκευσης που προϋποθέτει το θέμα και της διδακτικής απλούστευσης που απαιτείται να έχει ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Ελπίζουμε ο στόχος να έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό.
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Το παρόν σύγγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, έχοντας διπλή στόχευση, να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο για φοιτητές και ως οδηγός για την επαγγελματική ενασχόληση νέων (κυρίως) διοργανωτών στον χώρο της βιομηχανίας οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η απόφαση για την συγγραφή του δεν ήταν εύκολη, δεδομένου του όγκου των πληροφοριών που έπρεπε να περιέχει, τ

Ένα ακόμα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι (διαχρονικά) η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καθιστά παρωχημένες πολλές από τις τρέχουσες πρακτικές που εφαρμόζονται στην διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, αφού κατά τον χρόνο εκτύπωσης ενός συγγράμματος κάποιες παράμετροι είναι βέβαιον ότι έχουν ήδη αλλάξει: αντιλαμβάνεται ως εκ τούτου κανείς πόσα σημερινά δεδομένα θα έχουν ενδεχομένως ανατραπεί όταν αυτό το βιβλίο θα φθάνει στο τέλος του κύκλου της ζωής του και, άρα, πόσα πράγματα ίσως να έχουν αναθεωρηθεί.

Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα είναι η τήρηση των βασικών αρχών και η παράθεση και κατανόηση των βασικών εννοιών που διέπουν την συνεδριακή διαδικασία. Μπορεί για παράδειγμα το μέσον προσέγγισης των συνέδρων να αλλάξει στο μέλλον, δεδομένου ότι η επανάσταση που έφεραν το διαδίκτυο και η κινητή τηλεφωνία συνεχίζεται, με απρόβλεπτες εφαρμογές στο πεδίο που μας ενδιαφέρει, όμως ο τρόπος προσέγγισης και προσέλκυσης θα παραμείνει ουσιωδώς ο ίδιος: αυτό σημαίνει ότι η ορθή κατανόηση και εφαρμογή των κανόνων θα δώσει την δυνατότητα στον επαγγελματία να επιτύχει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ασχέτως του μέσου που τελικώς θα χρησιμοποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και για το μάρκετινγκ του συνεδρίου συνολικά, αλλά και για αυτή καθαυτή την συνεδριακή διαδικασία.

Για τον λόγο αυτό εδόθη μεγάλη σημασία στην παράθεση εννοιών και την αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών εκείνων που θα οδηγήσουν στο βέλτιστο επιθυμητό αποτέλεσμα, την παραγωγή δηλαδή μιας άρτιας, ελκυστικής και ποιοτικής εκδήλωσης: ένα τέτοιο προϊόν θα ικανοποιήσει τους συμμετέχοντες και θα προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση και οικονομική επιτυχία στους διοργανωτές, θα επιτευχθούν δηλαδή οι τρείς στόχοι που αποτελούν τα βασικά ζητούμενα της ανάληψης της όλης διαδικασίας.

ης εξειδίκευσης που προϋποθέτει το θέμα και της διδακτικής απλούστευσης που απαιτείται να έχει ένα πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Ελπίζουμε ο στόχος να έχει επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9786185062200
Εκδότης Φαίδιμος
Έτος έκδοσης 2018
Σελίδες 432