Εικόνα από Παγκόσμια πολιτική οικονομία

Παγκόσμια πολιτική οικονομία

Συγγραφέας: Ravenhill John
ISBN: 9789604187317
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

Περιέχει: ΜΕΡΟΣ Α: Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Η μελέτη της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας, Οι ρίζες των θεωρητικών παραδόσεων της Παγκόσμιας Πολιτικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα, Συνεργασία και σύγκρουση στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, Οι εγχώριες πηγές εξωτερικής οικονομικής πολιτικής, ΜΕΡΟΣ Β: Παγκόσμιο εμπόριο και παραγωγή, Η εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορικού καθεστώτος, Περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες, Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, ΜΕΡΟΣ Γ: Παγκόσμια χρηματοοικονομική, Η εξέλιξη του διεθνούς νομισματικού και χρηματοοικονομικού συστήματος, Η πολιτική οικονομία των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών κρίσεων, ΜΕΡΟΣ Δ: Παγκοσμιοποίηση και κράτος , Η λογική της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης στα κράτη, ΜΕΡΟΣ E: Ανάπτυξη, ισότητα και περιβάλλον, Παγκόσμια μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια: το επιχείρημα περί παγκοσμιοποίησης και η "πολιτική" επιστήμη των οικονομικών, Η πολιτική οικονομία της ανάπτυξης, Η πολιτική οικονομία του περιβάλλοντος, Γλωσσάρι, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο.