Εικόνα από Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

ISBN: 9789609781299
11η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2020.............ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/1/2020
  Χρόνος παράδοσης: Παράδοση σε 4-10 ημέρες
υπό την προϋπόθεση ύπαρξης του βιβλίου από τον εκδότη

Σύνοψη

  • Αυτοπαραδόσεις - Δείγματα - Δώρα - Ιδιοχρησιμοποιήσεις.
  • Λογιστικές εφαρμογές στην πράξη με 100 παραδείγματα.
  • Προβλέψεις εμετάλλευσης - Συνναλαγματικές διαφορές.
  • Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου - Αποσβέσεις - Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.
  • Αποτελέσματα χρήσης - Αμοιβές Δ.Σ. Α.Ε. και διαχειριστών Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε.
  • Φορολογική αναγώριση εσόδων - εξόδων - Αποθεματικά.
  • Αντιστοίχηση Λογαριασμών Γ.Λ.Σ. και Ε.Λ.Π.

Χαρακτηριστικά

ISBN 9789609781299
Εκδότης Καραγιάννης
Έτος έκδοσης 2020